#paraulògic 28 de setembre

LLETRES: u (central) + c i m n o s
PARAULES: 60, PUNTS: 289, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
c 2 2 3 2 2 1 1 2 15
i 0 0 1 1 1 1 0 0 4
m 2 1 6 1 2 1 0 0 13
n 6 1 3 1 0 0 0 0 11
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s 2 2 4 3 0 1 0 0 12
u 1 2 1 1 0 0 0 0 5
Σ 13 8 18 9 5 4 1 2 60
Prefixos de dues lletres:
co-9 cu-6
in-4
mi-2 mu-11
ni-2 no-3 nu-6
si-3 so-1 su-8
ui-1 un-4

Prefix freqüent de tres lletres:
suc-5

Sufixos freqüents de tres lletres:
cio-5 cus-5

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

Subconjunts:
cimnosu-2 cimnou-4 cimsu-1 cimu-1
cinosu-3 cinou-3 cinsu-3 cinu-2
ciosu-1 cisu-1 ciu-1 cmnosu-1
cmosu-1 cmou-1 cmsu-2 cnosu-1
cnu-1 cosu-3 cou-1 csu-3
cu-1 imnou-1 imnsu-1 imnu-1
imsu-1 inosu-3 inou-2 insu-1
inu-1 isu-2 mou-1 msu-2
nosu-1 nou-1 nsu-1 nu-2
osu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: embalatge
Quadrats: baba, bebè

Per definicions, veure 'Sobre les dades'