#paraulògic 29 de setembre

LLETRES: x (central) + a d e i l r
PARAULES: 96, PUNTS: 536, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 0 2 1 4 4 2 2 0 0 15
d 0 2 1 2 1 1 0 0 1 8
e 1 3 3 3 2 3 1 1 0 17
i 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
l 1 1 2 1 1 0 0 0 0 6
r 0 1 1 0 4 3 0 0 0 9
x 2 7 11 9 6 3 0 0 0 38
Σ 4 18 19 19 19 12 3 1 1 96
Prefixos de dues lletres:
ad-1 ai-8 al-1 ar-2 ax-3
de-7 di-1
ei-11 el-2 ex-4
id-1 ir-1 ix-1
la-4 ll-2
re-9
xa-22 xe-11 xi-5

Prefix freqüent de tres lletres:
eix-11

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-13

Hi ha 1 tuti de 11 lletres

Subconjunts:
adeilrx-1 adeilx-5 adeirx-5 adeix-4
adelrx-1 aderx-2 adilx-1 adix-3
adlx-1 adrx-3 aeilrx-3 aeilx-4
aeirx-10 aeix-3 aelrx-1 aelx-1
aerx-6 ailrx-3 ailx-3 airx-5
aix-5 alrx-2 alx-4 arx-3
deix-1 dix-2 eilrx-2 eilx-3
eirx-6 eix-3

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: consumició, minuciós
Palíndroms: cuc, nun
Quadrats: cuscús

Per definicions, veure 'Sobre les dades'