Llibre (2)

Aquí teniu les dades que hem calculat
com a ajut del Paraulògic número 2
d'El llibre del Paraulògic, de
Jordi Palou i Pau Vidal, editat
per Ara Llibres.

LLETRES: f (central) + a c l o t u
PARAULES: 90, PUNTS: 410, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 2 4 3 2 2 0 1 14
c 2 1 3 1 3 1 0 0 11
f 6 17 16 9 5 1 0 0 54
l 0 0 1 0 0 0 0 0 1
o 1 0 0 0 0 0 0 0 1
t 1 1 2 2 1 1 0 0 8
u 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Σ 11 21 26 15 11 5 0 1 90
Prefixos de dues lletres:
ac-1 af-9 al-3 at-1
ca-4 cl-3 co-4
fa-18 fl-13 fo-13 fu-10
ll-1
of-1
ta-3 to-4 tu-1
uf-1

Prefix freqüent de tres lletres:
fal-9

Sufix freqüent de tres lletres:
lat-6

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
acf-1 acfl-5 acflo-7 acflot-4
acflotu-1 acflt-2 acfltu-2 acflu-3
acfo-2 acfot-2 acft-1 afl-3
aflo-3 aflot-3 aflou-1 aflt-6
afltu-5 aflu-5 afo-1 afot-3
aft-3 aftu-4 afu-2 cflo-4
cflou-1 cfo-2 flo-1 flot-2
flou-1 flu-2 fo-2 fot-2
fotu-2 fou-1 ftu-1