Llibre (1)

Aquí teniu les dades que hem calculat 
com a ajut del Paraulògic número 1
d'El llibre del Paraulògic, de 
Jordi Palou i Pau Vidal, editat 
per Ara Llibres.

LLETRES: b (central) + e i m n r t
PARAULES: 46, PUNTS: 251, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 13 Σ
b 5 4 2 8 0 3 1 0 0 0 0 23
e 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 7
i 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
m 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
n 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
r 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
t 0 1 1 3 0 1 2 0 0 0 0 8
Σ 6 10 6 13 1 5 3 1 0 0 1 46
Prefixos de dues lletres:
be-11 bi-8 br-4
eb-2 en-3 er-2
ib-1 im-1 it-1
me-1
ni-1
re-2 ri-1
te-5 ti-2 tr-1

Prefix freqüent de tres lletres:
ben-5

Sufix freqüent de tres lletres:
bre-5

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 9 lletres
- 1 de 13 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
be-1 bei-1 beimn-1 beimnr-1
beimnrt-2 beimr-3 beimrt-2 bein-1
beinr-2 beinrt-4 beint-1 beir-6
beirt-6 beit-2 bemr-1 ben-2
benr-1 benrt-1 ber-4 bert-1
bet-1 bir-1 bit-1