#paraulògic 3 d’octubre

LLETRES: d (central) + a ç e l r s
PARAULES: 97, PUNTS: 567, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 0 3 4 6 2 5 1 0 1 22
ç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d 6 5 5 9 7 2 1 1 1 37
e 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
l 0 0 1 1 3 1 0 0 0 6
r 1 1 1 2 0 2 1 0 0 8
s 1 2 5 3 2 2 4 1 0 20
Σ 8 11 18 23 14 12 7 2 2 97
Prefixos de dues lletres:
ad-8 ae-1 al-7 ar-4 as-2
da-17 de-19 dr-1
el-2 er-2
ll-6
ra-3 re-5
sa-6 se-14

Prefix freqüent de tres lletres:
dar-10

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-26

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
ad-2 ade-2 adel-5 adelr-14
adelrs-6 adels-1 ader-7 aders-10
ades-5 adl-6 adlr-3 adlrs-2
adls-2 adr-10 adrs-3 ads-1
açde-1 açdelrs-1 açder-6 açdl-2
del-1 delr-2 ders-2 des-2
çder-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: ambulant
Palíndroms: tallat, tannat, tat, tut
Quadrats: but-but, tam-tam, tatà, tau-tau, tutú

Per definicions, veure 'Sobre les dades'