#paraulògic 4 d’octubre

LLETRES: o (central) + a c j n t u
PARAULES: 83, PUNTS: 308, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 0 6 1 1 0 1 1 10
c 4 8 10 6 3 2 0 33
j 2 4 3 0 0 0 0 9
n 2 4 1 2 0 0 0 9
o 2 2 1 1 0 0 0 6
t 4 6 2 3 0 0 0 15
u 0 1 0 0 0 0 0 1
Σ 14 31 18 13 3 3 1 83
Prefixos de dues lletres:
ac-1 an-3 at-3 au-3
ca-10 co-22 cu-1
ja-2 jo-7
na-2 no-7
oc-4 on-1 ou-1
ta-5 to-10
un-1

Prefix freqüent de tres lletres:
con-10

Sufixos freqüents de tres lletres:
ona-6 oca-6 nat-6

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
acjno-2 acjnotu-1 acjo-2 acno-7
acnot-12 acnotu-2 acnou-1 aco-3
acot-9 acotu-1 ajno-1 ajnot-1
ajot-1 ano-5 anot-7 anotu-1
aot-3 aotu-3 cjno-1 cjnotu-1
cjo-1 cno-4 co-2 cot-3
cotu-1 cou-1 jou-1 no-1
not-1 notu-1 nou-1 ot-1
otu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: desllaçar
Palíndroms: dad, radar
Quadrats: dada o dadà, dardar

Per definicions, veure 'Sobre les dades'