#paraulògic 5 d’octubre

LLETRES: n (central) + a i o p r
PARAULES: 92, PUNTS: 496, TUTIS: 9

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 3 5 3 5 4 1 2 23
i 0 3 1 4 0 1 0 9
n 4 13 4 6 0 0 0 27
o 1 1 2 3 0 1 0 8
p 0 4 7 2 5 2 0 20
r 1 1 1 2 0 0 0 5
Σ 9 27 18 22 9 5 2 92
Prefixos de dues lletres:
ai-4 an-7 ap-4 ar-8
in-3 io-2 ir-4
na-11 ni-9 no-7
on-1 op-3 or-4
pa-7 pi-7 po-2 pr-4
ra-3 ro-2

Prefix freqüent de tres lletres:
nin-6

Sufix freqüent de tres lletres:
nar-17

Hi ha 9 tutis:
- 3 de perfectes
- 2 de 7 lletres
- 2 de 8 lletres
- 2 de 9 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
ain-5 aino-5 ainop-4 ainopr-9
ainor-9 ainp-5 ainpr-2 ainr-8
an-2 ano-5 anop-1 anopr-4
anor-3 anp-5 anpr-3 anr-9
in-1 ino-4 inop-3 inor-2
inr-1 no-1 nopr-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: conjunta
Palíndroms: coc, non-non, tot
Quadrats: coco o cocó, non-non

Per definicions, veure 'Sobre les dades'