#paraulògic 6 d’octubre

LLETRES: e (central) + a c f i p s
PARAULES: 66, PUNTS: 300, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 0 1 1 3 1 0 0 7
c 2 2 1 0 0 0 0 0 5
e 4 4 10 4 5 2 2 1 32
f 1 2 0 1 1 0 0 0 5
i 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p 3 2 2 2 1 0 0 0 10
s 2 3 1 1 0 0 0 0 7
Σ 13 13 15 9 10 3 2 1 66
Prefixos de dues lletres:
ac-1 ap-2 as-4
ca-1 ce-4
ec-2 ef-4 ei-1 ep-4 es-21
fa-3 fe-2
pa-1 pe-6 pi-2 ps-1
sa-1 se-5 si-1

Prefix freqüent de tres lletres:
esp-12

Sufix freqüent de tres lletres:
sia-5

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Subconjunts:
acef-1 acefi-2 acefips-1 acefis-1
aceip-2 aceips-3 aceis-2 aceps-2
aces-8 aef-1 aefis-2 aefs-3
aei-1 aeip-1 aeips-7 aep-1
aeps-3 aes-2 ce-1 cefips-1
cei-1 ceip-2 ceips-4 ceis-1
cep-2 ces-2 efips-1 efis-1
efs-1 eips-1 eis-1 eps-3
es-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: aparionar, aporrinar, opinar, paranoia,
pariona, piorna, pirona, propina,
propinar
Palíndroms: nan, nin, non-non
Quadrats: nana, non-non

Per definicions, veure 'Sobre les dades'