#paraulògic 7 d’octubre

LLETRES: u (central) + a e i l s t
PARAULES: 120, PUNTS: 584, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 13 Σ
a 0 4 6 6 4 1 0 0 0 0 0 21
e 0 1 4 3 6 0 0 0 0 0 0 14
i 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4
l 1 4 6 4 0 1 1 0 0 0 0 17
s 1 5 6 3 1 0 1 0 0 0 1 18
t 4 11 6 7 3 1 1 0 0 0 0 33
u 3 2 4 2 0 2 0 0 0 0 0 13
Σ 9 27 34 26 15 5 3 0 0 0 1 120
Prefixos de dues lletres:
ai-1 al-9 as-3 at-2 au-6
el-3 es-9 et-1 eu-1
il-4
le-2 li-1 ll-7 lu-7
sa-5 se-2 si-2 su-9
ta-13 te-5 ti-2 tu-13
ui-1 ul-6 us-4 ut-2

Prefix freqüent de tres lletres:
tau-10

Sufix freqüent de tres lletres:
tiu-8

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
aeilstu-1 aeiltu-1 aeilu-2 aelstu-2
aelsu-2 aeltu-9 aestu-5 aesu-1
aetu-3 ailstu-4 ailsu-2 ailtu-10
ailu-2 aistu-4 aisu-2 aitu-1
alstu-5 alsu-2 altu-8 alu-5
astu-5 asu-1 atu-5 eilstu-2
eilsu-3 eistu-3 eisu-1 elstu-1
elsu-1 eltu-1 elu-3 esu-2
etu-1 ilstu-1 ilsu-2 iltu-4
istu-2 isu-2 itu-3 lsu-1
ltu-1 lu-1 stu-1 tu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: específica
Palíndroms: cec, ses

Per definicions, veure 'Sobre les dades'