#paraulògic 8 d’octubre

LLETRES: m (central) + a d e n p r
PARAULES: 138, PUNTS: 785, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 2 5 3 10 1 2 2 0 25
d 0 2 2 1 4 2 1 0 12
e 2 1 4 4 5 9 5 2 32
m 4 9 12 9 6 0 2 1 43
n 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p 1 0 1 4 3 0 0 0 9
r 2 2 4 4 3 2 0 0 17
Σ 11 19 26 32 22 15 10 3 138
Prefixos de dues lletres:
ad-2 am-14 ap-1 ar-8
da-3 de-8 dr-1
ed-1 em-22 en-6 er-3
ma-29 me-14
pa-7 pe-1 pr-1
ra-8 re-9

Prefix freqüent de tres lletres:
emp-15

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-21

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 5 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
adem-3 ademn-4 ademnp-1 ademnpr-2
ademnr-7 adempr-6 ademr-11 adm-3
admn-2 admnr-3 admr-8 aem-2
aemn-4 aemnp-1 aemnpr-3 aemnr-9
aempr-7 aemr-17 am-3 amn-3
amnp-2 amnr-2 amp-3 ampr-6
amr-15 dem-1 demnpr-1 demr-1
em-1 emnr-1 empr-2 emr-4

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: silueta
Palíndroms: tut
Quadrats: tau-tau, tutú

Per definicions, veure 'Sobre les dades'