Setmana 40

DADES DE LA SETMANA 40 DE 2022 

Paraula més llarga (13 lletres): saltataulells

Llargada mitjana: 5.4 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 104.3 

Paraulògic del 3 d'octubre
Lletres: d + a ç e l r s 
Paraules (97, llargada mitjana de 6.1):
adar, adelerada, adelerar-se, adés, adesar, adreç, adreça, adreçar, aede, alada, aladre, aladrer, alçada, aldea o aldeà, allada, allerada, arada, ardada, arrasada, arrelada, assalada, asserrerada, dad, dada o dadà, dal, dall, dalla, dallada, dallar, dar, dard, dardada, dardar, dardell, darder, dardera, darrer, darrera o darrerà, darrere, dea, deçà, dèdal, deessa, del, delada, deler, delera, delerar, dellà, des, desada, desar, desarrelada, desarrelar, desè, desésser, desllaçar, dessalar, dreçar, elder, eldera, erada, errada, llaçada, lladella, lladrar, lladre, llard, llarder, rad, rada, radar, redall, redallar, redreç, redreçada, redreçar, sad, salada, saladar, saldar, sard, sarda, seda, sedal, sedar, sedàs, sedassar, sedasser, sedassera, seder, sedera, serrada, serradell, serradella, serralada, serrerada

Paraulògic del 4 d'octubre
Lletres: o + a c j n t u 
Paraules (83, llargada mitjana de 4.7):
acot, ancó, annona, anoa, àton, àtona, atot, auto, autòcton, autòctona, canó, canoa, canoca, cànon, canonja, canot, cantó, canton, cantonat, cató, coa, coana, coanat, coc, coca, coco o cocó, cocota, cocou, con, conat, conc, conca, còncau, conco, conjunt, conjunta, connat, connata, cot, cota, cotna, cotó, cuot, jaco, janot, joana, joc, joca, jonc, jonca, jota, jou, nano, nató, noc, non-non, nona o nonà, nonat, nota, nou, nounat, oca, octa o octà, octant, octau, ona, ouat, tacó, tancó, tanoca, tato, tauó, toc, toca, tocat, tocata, ton, tona, tonant, tot, tota, tou, untó

Paraulògic del 5 d'octubre
Lletres: n + a i o p r
Paraules (91, llargada mitjana de 5.2):
ain, aïnar, aiorina, airina, anap, anar, aní, anió, annona, annonari, anoa, apanar, aparionar, aponar-se, aporrinar, arn, arna, arnar, arniar, arponar, arran, arranar, arriana, ínia, inòpia, inri, ioni, ionona, iranià, iraniana, irona, ironia, naia, naip, nan, nana, nannar, nano, nap, napa, napar, nàpia, narrar, niar, nin, nina, nino o ninó, ninoi, ninoia, ninona, nipó, nipona, noi, noia, non-non, nona o nonà, nora, norai, nori, ona, opianina, opinar, opinió, orina, orinar, ornar, orni, pana, panarra, panna, paona, papaïna, paranoia, pariona, pian, piano, pinar, pinna, piorna, piran, pirona, poni, porrona, pron, prona, propina, propinar, ran, raní, raonar, roina o roïna, roinar

Paraulògic del 6 d'octubre
Lletres: e + a c f i p s 
Paraules (66, llargada mitjana de 5.2):
accés, apèpsia, apiàcies, ascesi, ase, asèpsia, asseifa, cafè, cec, cep, cesi, cèsia, eci, ecs, efa, efesi, efèsia, eficàcia, eia, èpic, èpica, epicè, epífisi, esca, escac, escacs, escap, escapcia, escàs, escassa, escassesa, espai, espasa, espasí, espècia, espècie, específic, específica, espès, espessa, espí, espia, espic, essa, facècia, fàcies, fase, fes, fesa, papessa, pec, peia, pepa, pes, pesca, pessic, pícea, pisces, pse, safè, sec, seca o secà, sèpia, sèpsia, ses, sisè

Paraulògic del 7 d'octubre
Lletres: u + a e i l s t 
Paraules (120, llargada mitjana de 5.4):
aiús, alauí, alauita, aleuta, al·latiu, allau, al·leluia, al·lusiu, altiu, aluata, assut, astut, astuta, ateu, atuell, aula, aulet, aüllat, ausetà, aute, autista, elatiu, elul, elusiu, eslau, essiu, estàtua, estatus, estatut, estiu, estiuet, estult, estulta, etusa, eulàlia, íleus, il·latiu, il·lús, il·lusa, lesiu, leu, lituà, llau, llaüt, llaütista, lleu, lluís, lluït, lluita, lues, lul·lià, lul·lista, lusità, luti, lútia, lutita, saltataulells, saltaülls, salut, satiu, saule, seu, seua, silueta, sítula, suau, sueu, suís, suïssa, suite, suletí, sull, sulla, sultà, tal·lus, talús, tatú, tau, tau-tau, taül, taula o taüla, taülalla, taulat, taulell, taulellet, tauleta, taüt, teu, teua, teula, teulat, teulís, tissú, titulat, tuia, tuït, tuïtiu, tul, tuli, tust, tusta, tut, tuta, tutela, tuti, tutsi, tutú, uís, ulà, ulitis, ull, ullal, ullat, ullet, usat, usitat, usitatiu, usual, útil, utilitat

Paraulògic del 8 d'octubre
Lletres: m + a d e n p r 
Paraules (138, llargada mitjana de 6.0):
a remà o rema, adam, adaram, ama, amanerada, amanerar, amar, amarar, amarra, amarrada, amarrar, amè, amén, amena, amerar, ampere, amprar, apamar, aram, aramea, arma, armada, armar, armer, armera, arramadar, dama o damà, damnada, damnar, demà, demanar, demanda, demandada, demandar, derma, derrama, derramar, drama, edema, ema, emanar, emmarada, emmarar-se, emmarranar-se, emmenar, emmerdar, empanada, empanar, empaperar, empara, emparada, emparar, emparedada, emparedar, emparrar, empedrada, empedrar, empernar, emprar, empre, emprendre, endemà, ènema, enramada, enramar, enrampada, enrampar, erm, erma, ermar, mam, mama o mamà, mamada, mamar, mampara, mamprendre, mana, manada, manar, mandra, maner, manera, mannà, mannan, mapa, mapar, mar, mara, mardà, mare, marea, marenda, marer, marera, marrà, marrada, marrana, marranada, marrar, meandre, meda, mede, mem, mena, mènada, menar, mener, mer, mera, merda, merder, merdera, merderada, pam, pampa, pampana, pàmpena, panamà, paperam, paramà, pedram, prémer, ram, rama, ramada o ramadà, ramader, ramadera, ramar, ramera, rampa, rearmar, rem, remada, remar, remenada, remenar, remer, remera

Paraulògic del 9 d'octubre
Lletres: t + b c e o r u 
Paraules (135, llargada mitjana de 5.1):
bectort, becut, bet, bocut, boet, borrut, bot, boter, boterut, botet, botó, botre, bouet, bretó, brot, brotó, brut, brutor, burot, burret, but-but, butè, cerot, cerrut, cert, cerut, cobert, cobertor, cocoter, coet, coeter, corbet, correcte, corrector, correter, cort, cot, cotó, cotutor, creuet, cucut, cuetó, cuot, curt, cúter, ecotò, erecte, erector, eret, ert, eructe, etè, èter, obert, octet, octubre, octubrer, orto, rebot, rebotre, rebrot, rebut, recte, recto, rector, reotró, ret, retoc, rètor, retòrcer, retort, retre, retret, retreure, retrò, retrotreure, retruc, robot, rot, roter, rotor, tebeo, tec, tector, ter, tercer, tercet, terebè, terrè, terrer, terror, tet, teu, teutó, toc, tor, torb, tòrcer, torer, torero, toret, toro, torr, torre, torrer, torró, tort, torter, tortó, tot, tou, tret, treu, treure, tro, troc, trot, troter, trotó, truc, tub, túber, tubet, tuc, tur, turborotor, turbot, turc, turo o turó, tururut, tut, tutor, tutú, urèter, úter