Llibre (3)

Aquí teniu les dades que hem calculat
com a ajut del Paraulògic número 3
d'El llibre del Paraulògic, de
Jordi Palou i Pau Vidal, editat
per Ara Llibres.

LLETRES: n (central) + a ç e o r y
PARAULES: 65, PUNTS: 303, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 3 3 6 8 3 1 1 25
ç 0 0 0 0 0 0 0 0
e 1 2 1 1 2 1 1 9
n 3 6 1 7 0 0 0 17
o 1 0 1 0 0 0 0 2
r 2 2 2 5 1 0 0 12
y 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 10 13 11 21 6 2 2 65
Prefixos de dues lletres:
an-8 ar-16 ay-1
en-9
na-5 ne-4 no-3 ny-5
on-1 or-1
ra-3 re-5 ro-4

Prefixos freqüents de tres lletres:
are-5 arn-5 ren-5

Sufix freqüent de tres lletres:
nar-8

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 7 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
aen-2 aenor-2 aenory-3 aenr-10
aenry-6 aeny-1 an-2 ano-5
anor-3 anory-4 anoy-2 anr-9
anry-1 any-2 açen-1 açenory-1
açenr-1 en-1 eno-1 enor-1
enory-2 enr-2 enry-1 no-1
nory-1