#paraulògic 11 d’octubre

LLETRES: l (central) + i m r s t u
PARAULES: 52, PUNTS: 207, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
i 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 5
l 2 9 6 0 1 0 0 0 0 0 18
m 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 9
r 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
s 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 6
t 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 8
u 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Σ 9 15 17 9 1 0 0 0 0 1 52
Prefixos de dues lletres:
il-5
li-4 ll-13 lu-1
mi-6 mu-3
ru-2
si-4 su-2
ti-1 tr-3 tu-4
ul-3 ut-1

Prefix freqüent de tres lletres:
llu-7

Sufix freqüent de tres lletres:
til-5

Hi ha 1 tuti de 12 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Subconjunts:
il-2 ilm-4 ilmrstu-1 ilmrt-1
ilms-2 ilmsu-1 ilmt-2 ilmtu-1
ilmu-3 ilr-3 ilrstu-1 ilrsu-2
ilrt-2 ilrtu-1 ilru-1 ils-5
ilstu-1 ilsu-2 ilt-3 iltu-4
lmtu-2 lmu-2 lrtu-1 lru-2
lsu-1 ltu-1 lu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: soldat, sotalada
Palíndroms: dad
Quadrats: dada o dadà, dodo

Per definicions, veure 'Sobre les dades'