#paraulògic 12 d’octubre

LLETRES: c (central) + a h i n p s
PARAULES: 89, PUNTS: 392, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 2 4 3 2 4 0 0 15
c 5 9 11 9 2 1 0 37
h 1 1 1 1 0 1 1 6
i 3 3 2 2 1 0 0 11
n 0 1 1 0 1 0 0 3
p 2 3 1 2 4 1 0 13
s 2 1 1 0 0 0 0 4
Σ 15 22 20 16 12 3 1 89
Prefixos de dues lletres:
ac-6 an-5 ap-1 as-3
ca-28 ci-9
ha-2 hi-4
ia-1 ic-3 in-7
ni-3
pa-4 pi-9
sa-2 si-2

Prefix freqüent de tres lletres:
can-11

Sufix freqüent de tres lletres:
ica-10

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres

Hi ha 3 palíndroms de 5 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
ac-1 ach-2 achinps-2 achip-1
aci-11 acin-17 acinp-4 acinps-1
acins-3 acip-3 acips-3 acis-5
acn-8 acnp-1 acp-4 acps-2
acs-9 chip-1 cin-5 cinp-2
cins-1 cip-1 cis-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: il·lustríssim
Palíndroms: ili

Per definicions, veure 'Sobre les dades'