#paraulògic 13 d’octubre

LLETRES: f (central) + a c i m o s
PARAULES: 83, PUNTS: 418, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 1 1 0 5 2 1 0 0 0 0 10
c 2 2 4 2 0 0 0 0 2 0 12
f 5 10 11 11 1 1 0 0 0 0 39
i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m 0 1 2 2 1 0 0 0 1 1 8
o 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 7
s 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 7
Σ 9 17 19 21 8 4 0 0 4 1 83
Prefixos de dues lletres:
af-7 am-2 as-1
ca-3 ci-1 co-8
fa-17 fi-11 fo-11
ma-6 mo-2
of-4 os-3
sa-3 si-2 so-2

Prefix freqüent de tres lletres:
cof-7

Sufix freqüent de tres lletres:
cio-7

Hi ha 1 tuti de 12 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
acf-1 acfi-1 acfim-2 acfimo-1
acfimos-1 acfims-2 acfio-4 acfios-7
acfis-10 acfm-1 acfmo-1 acfmos-1
acfo-2 acfos-1 afi-2 afim-1
afimos-3 afio-2 afios-1 afis-4
afm-2 afmo-1 afmos-2 afo-1
afos-5 afs-3 cfi-1 cfimos-1
cfio-4 cfios-3 cfis-3 cfo-2
cfos-1 fimos-1 fims-1 fios-2
fo-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: hispànic, hispànica
Palíndroms: caiac, canac, cínic
Quadrats: caca, cancan, pica-pica

Per definicions, veure 'Sobre les dades'