#paraulògic 14 d’octubre

LLETRES: g (central) + a c e m r t
PARAULES: 122, PUNTS: 684, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 4 8 8 5 3 2 0 31
c 0 1 4 0 2 2 0 2 11
e 1 1 0 0 0 0 1 0 3
g 6 6 14 7 7 2 0 0 42
m 1 1 6 1 1 3 0 0 13
r 1 1 2 3 4 1 1 1 14
t 0 0 0 0 2 4 1 1 8
Σ 10 14 34 19 21 15 5 4 122
Prefixos de dues lletres:
ac-1 ag-19 am-7 ar-3 at-1
ca-9 ce-2
eg-1 em-1 er-1
ga-17 ge-14 gr-11
ma-11 me-2
ra-3 re-11
ta-3 te-4 tr-1

Prefixos freqüents de tres lletres:
aga-9 agr-9 reg-9

Sufix freqüent de tres lletres:
tge-17

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 8 lletres

Subconjunts:
aceg-1 acegmrt-1 acegmt-1 acegr-5
acegrt-4 acgr-2 acgt-1 aeg-1
aegm-2 aegmr-6 aegmrt-10 aegmt-3
aegr-17 aegrt-19 aegt-2 ag-2
agm-7 agmr-10 agmrt-1 agmt-2
agr-8 agrt-5 agt-3 ceg-1
cegm-1 cegr-1 egmt-1 egr-3
egrt-1 egt-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: massificació
Quadrats: fofo

Per definicions, veure 'Sobre les dades'