#paraulògic 15 d’octubre

LLETRES: p (central) + a c e o s t
PARAULES: 152, PUNTS: 740, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 4 3 4 4 1 0 0 17
c 3 4 12 5 3 2 1 0 30
e 0 0 9 6 4 4 0 1 24
o 0 1 1 1 0 1 1 0 5
p 12 13 15 11 5 4 0 1 61
s 1 2 1 4 0 1 0 0 9
t 2 1 2 1 0 0 0 0 6
Σ 19 25 43 32 16 13 2 2 152
Prefixos de dues lletres:
ac-3 ap-11 as-3
ca-20 ce-2 co-8
ep-2 es-21 et-1
op-3 os-2
pa-25 pe-14 po-20 ps-2
sa-3 se-3 so-3
ta-5 to-1

Prefix freqüent de tres lletres:
cap-17

Sufixos freqüents de tres lletres:
pat-8 ssa-8 eta-8

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 10 lletres

Subconjunts:
aceop-2 aceops-1 aceopst-1 aceps-2
acepst-4 acept-11 acop-7 acops-2
acopst-2 acopt-8 acp-4 acps-2
acpst-3 acpt-3 aeops-2 aeopst-7
aeopt-1 aep-1 aeps-3 aepst-11
aept-5 aop-2 aops-2 aopst-9
aopt-3 ap-3 aps-6 apst-6
apt-6 ceop-1 ceopst-1 ceopt-1
cep-2 cepst-1 cop-3 eop-1
eops-5 eopst-3 eopt-1 eps-3
epst-3 ept-1 op-1 opst-2
opt-4

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: marcatge
Palíndroms: agà, gag
Quadrats: agar-agar, gara-gara

Per definicions, veure 'Sobre les dades'