#paraulògic 16 d’octubre

LLETRES: r (central) + a d l m n s
PARAULES: 123, PUNTS: 664, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 2 7 7 6 9 3 2 2 1 39
d 1 1 1 4 1 1 0 0 0 9
l 1 1 1 1 2 0 0 0 0 6
m 1 1 5 6 4 3 1 0 0 21
n 0 1 1 3 0 0 0 0 0 5
r 6 5 7 3 4 2 1 0 0 28
s 0 2 5 4 3 0 0 1 0 15
Σ 11 18 27 27 23 9 4 3 1 123
Prefixos de dues lletres:
ad-2 al-5 am-7 an-5 ar-19 as-1
da-7 dr-2
la-2 ll-4
ma-21
na-5
ra-28
sa-15

Prefixos freqüents de tres lletres:
mar-12 ram-12

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-15

Hi ha 1 tuti de 10 lletres

Hi ha 6 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 3 de 5 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
adlmnrs-1 adlmr-3 adlr-3 adlrs-2
admnr-3 admnrs-1 admr-8 admrs-3
adnr-8 adnrs-5 adr-10 adrs-3
almr-8 almrs-2 alnrs-1 alr-7
alrs-4 amnr-2 amnrs-1 amr-15
amrs-11 anr-9 anrs-3 ar-3
ars-7

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: escopeta
Palíndroms: apa, pap, pop
Quadrats: papa o papà, passa-passa

Per definicions, veure 'Sobre les dades'