Setmana 41

DADES DE LA SETMANA 41 DE 2022 

Paraules més llargues (12 lletres):
il·lustríssim, massificació

Llargada mitjana: 5.5 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 95.4 

Paraulògic del 10 d'octubre
Lletres: d + a l o s t
Paraules (48, llargada mitjana de 5.4):
alada, aldol, aldosa, allada, al·lotada, assalada, atotada, dad, dada o dadà, dal, dall, dalla, dallada, dallò, dalt, data, dodo, dol, doll, dolla, dolós, dolosa, dos, dot, dotal, llossada, oda, ollada, ossada, sad, sadoll, sadolla, salada, saldo, saltada, sassolada, soda, sodada, sodat, solada, soldà, soldada, soldat, solod, sotalada, tallada, tassada, tossada

Paraulògic de l'11 d'octubre
Lletres: l + i m r s t u 
Paraules (52, llargada mitjana de 4.7):
ili, ílium, il·liri, il·lús, il·lustríssim, límit, lis, lisi, liti, lli, llim, llir, lliri, llis, llit, lluir, lluís, lluït, llum, llumí, llur, llustrí, luti, mil, mili, mill, mirtil, míssil, mitil, mul, mullim, muslim, rull, rútil, sil, silil, silur, símil, sull, sulsir, til, trílit, trill, trull, tul, tuli, túmul, tumult, ulitis, ull, últim, útil

Paraulògic del 12 d'octubre
Lletres: c + a h i n p s 
Paraules (89, llargada mitjana de 5.0):
acàcia, acàpnia, acci, àccia, ací, acin, anca, ancià, anciana, anísic, anísica, apiàcia, asc, asci, àscia, caca, cacic, cai, caiac, can, cana, canac, canaca, canana, canca, cancan, caní, canic, canina, cannàcia, cap, capa, capsa, cas, casa, casaca, casc, casca, caspa, caspi, càspia, cassa, càssia, cia, cian, ciànic, ciànica, cianina, cinc, cínic, cínica, cisa, en pac de, hac, haca, hípic, hípica, hispànic, hispànica, iac, ica, icac, ics, inca, incaic, incaica, incís, incisa, inic, inici, niacina, nici, nícia, paca, pacana, pànic, pic, pica, pica-pica, picassa, pícnic, pícnica, pinàcia, pinc, piscina, sac, saca, sic, sisca

Paraulògic del 13 d'octubre
Lletres: f + a c i m o s 
Paraules (83, llargada mitjana de 5.5):
afàcia, afàs, afàsia, afàsic, afàsica, afí, afició, amfisci, amfíscia, asafia, caf, cafís, camfà, cifosi, cof, cofa, cofí, còfia, cofisimofis, cofoi, cofoia, cosificació, en off, facció, facciós, facciosa, facoma, fai, faió, faisà, faisó, fam, fama, famós, famosa, fas, fàscia, fàsic, fàsica, fasos, fiasco, fic, ficció, fics, fimosi, fisc, fisca, físic, física, fissa, fissió, foc, foca, fofa, fofo, foia, fosa, fosc, fosca, foscam, fosfà, fossa, màfia, màfic, màfica, mafiós, mafiosa, massificació, mofa, momificació, ofici, oficiós, oficiosa, ossífic, ossífica, ossificació, safa, sàfic, sàfica, sifó, símfisi, sofà, sofisma

Paraulògic del 14 d'octubre
Lletres: g + a c e m r t 
Paraules (122, llargada mitjana de 5.9):
aceratge, agà, àgam, agama o àgama, agar, agar-agar, agarè, agarrar, agarrat, àgata, agèrat, agra, agram, agre, agregar, agregat, agrer, agrera, agret, agreta, amagar, amagat, amaratge, amarg, amarga, amargar, amarratge, arega, aregar, artega, aterratge, cagar, cagat, camatge, carga, càrrega, carregar, carregat, carreratge, carretatge, cega, cegar, egea, emmaregat, erg, gag, gam, gamar-se, gàmeta, gamma, gammat, gara-gara, garatge, gàrgara, garra, garreta, gart, gat, gata, gatera, gatet, gatge, gec, gema, gemat, gemec, gemegar, gemma, gerga, germà, gerra, gerram, gerrer, gerrera, gerret, get, gra, gram, gramatge, gramera, grat, grata, gratar, gratera, grec, greca, grega, mag, maga, magma, magra, magre, magreta, marcatge, marga, margar, margarat, marge, metge, metratge, rager, ragera, ramatge, reagregar, recarregar, reg, rega, regar, regata, regatar, regater, regatera, regatge, regera, tagmema, targeta, targeter, terratge, terratger, terregam, tetragrama, tramatge

Paraulògic del 15 d'octubre
Lletres: p + a c e o s t 
Paraules (152, llargada mitjana de 5.4):
acapte, accepta, accepte, apa, àpat, àpoca, apòcope, aposat, aposta, apòstata, apta, apte, aptesa, aptot, aspa, aspat, aspecte, cap, capa, capat, capatàs, capatassa, capcetes, capcot, capcota, capet, capeta, capó, capoc, capot, capota, capsa, capsot, capta, caspa, caspós, casposa, cep, cepat, coesposa, cop, copa, copat, copeo, copó, copta, copte, en pac de, epacta, època, escap, escapat, escopeta, espasa, espaseta, espat, espata, espès, espessa, espessetat, espet, espetec, espòs, esposa, espot, estepa, estop, estopa, estopeta, estopós, estoposa, etapa, opac, opaca, oposat, osteòcop, osteòpata, paca, pacte, paó, pap, papa o papà, papat, papessa, pas, passa, passa-passa, passat, past, pasta, pastac, pastat, pasteca, pastetes, pastós, pastosa, patac, patacó, patata, paté, patota, pec, pecat, peceta, peó, pepa, pes, pesat, pesca, peso, pesseta, pesta, pet, petaca, petó, poc, poca, poeta, poetessa, pop, popa, posa, posat, possés, possessa, post, posta, pot, pota, potaco, potassa, potestat, potó, potos, potto, pse, psoes, sap, sapa, sapote, septat, septe, septet, sopa, sospès, sotacopa, tap, tapa, tapàs, tapet, tapeta, top

Paraulògic del 16 d'octubre
Lletres: r + a d l m n s 
Paraules (123, llargada mitjana de 5.8):
adar, adaram, alamara, alar, alarma, alarmar, allar, amansar, amar, amarar, amarra, amarrada, amarrar, amassar, anandra, anar, andanar, andar, ansar, ara, arada, aram, ardada, arma, armada, armallada, armar, arn, arna, arnar, arramadar, arramassall, arramassar, arran, arranada, arranar, arrasada, arrasar, assamarrar, dallar, damnar, dansar, dar, dard, dardada, dardar, drama, drassana, lar, lassar, lladrar, llar, llard, llassar, madràs, madrassa, malar, maldar, mallar, mamar, manar, mandra, mansarda, mar, mara, marassa, mardà, marrà, marrada, marrana, marranada, marrar, marràs, marrassà, marsala, nadar, nannar, nard, narrar, nasard, rad, rada, radar, ral, rall, rallar, ram, rama, ramada o ramadà, ramal, ramalada, ramalar, ramalla, ramar, ramàs, ramassa, ramassada, ramassar, ran, randa, randada, ransal, rar, rara, ras, rasa, rasar, rassa, saladar, salamandra, salar, saldar, sallar, sàmara, samarra, sanar, sandra, sara, sard, sarda, sardana, sarna, sarsa