#paraulògic 18 d’octubre

LLETRES: m (central) + a c e o p t
PARAULES: 94, PUNTS: 388, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 Σ
a 3 4 0 2 5 1 15
c 1 3 3 5 2 2 16
e 1 0 1 0 2 0 4
m 11 14 3 6 0 0 34
o 1 0 1 0 0 0 2
p 2 1 4 0 2 0 9
t 2 1 5 5 1 0 14
Σ 21 23 17 18 12 3 94
Prefixos de dues lletres:
ac-4 am-7 ap-2 at-2
ca-6 co-10
em-4
ma-15 me-8 mo-11
om-1 ot-1
pa-4 po-5
ta-4 te-3 to-7

Prefix freqüent de tres lletres:
com-10

Sufixos freqüents de tres lletres:
eta-5 oma-5

Hi ha 2 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres

Hi ha 4 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 3 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres

Subconjunts:
acem-3 acemopt-2 acemot-4 acempt-2
acemt-3 acm-3 acmo-4 acmopt-4
acmot-4 acmp-2 acmpt-1 acmt-2
aem-2 aemop-1 aemopt-2 aempt-3
aemt-4 am-3 amo-6 amop-2
amopt-2 amot-5 amp-3 ampt-3
amt-4 cem-1 cemopt-1 cemot-1
cemt-1 cmo-2 cmot-1 em-1
emopt-1 emot-2 emt-2 mo-1
mop-2 mot-4

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: voraviu
Quadrats: viu-viu

Per definicions, veure 'Sobre les dades'