#paraulògic 21 d’octubre

LLETRES: i (central) + a e n t v y
PARAULES: 102, PUNTS: 473, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 3 4 1 2 1 0 0 0 11
e 2 1 2 1 1 0 0 0 7
i 3 2 1 4 1 1 1 0 13
n 2 3 3 4 0 0 1 0 13
t 4 6 7 6 6 2 0 1 32
v 3 3 8 6 4 1 1 0 26
y 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 17 19 22 23 13 4 3 1 102
Prefixos de dues lletres:
ai-2 an-5 av-4
ei-2 en-3 et-2
ia-2 ie-1 in-9 iv-1
na-4 ne-1 ni-6 ny-2
ta-3 te-11 ti-18
va-2 ve-6 vi-18

Prefix freqüent de tres lletres:
tit-10

Sufix freqüent de tres lletres:
ina-12

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 4 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 3 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
aei-1 aein-2 aeint-12 aeintv-5
aeintvy-1 aeinty-1 aeinv-3 aeit-3
aeitv-1 aeiv-1 ai-3 ain-5
aint-13 aintv-6 ainty-1 ainv-1
ainvy-1 ainy-3 ait-3 aitv-2
aiv-5 ein-1 eint-2 eintv-9
eintvy-1 einty-1 eit-3 eitv-1
eiv-1 in-1 int-2 intv-1
intvy-1 inv-1 it-3 itv-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: feblement
Palíndroms: etè, mem, nen, tet
Quadrats: bebè, fet-fet

Per definicions, veure 'Sobre les dades'