#paraulògic 22 d’octubre

LLETRES: n (central) + a i r s u
PARAULES: 96, PUNTS: 436, TUTIS: 3

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 4 8 7 7 4 2 2 1 35
i 0 4 0 3 1 2 0 0 10
n 9 5 4 3 0 0 0 0 21
r 1 2 3 1 0 0 0 0 7
s 2 2 7 0 2 1 0 0 14
u 1 2 2 2 1 1 0 0 9
Σ 17 23 23 16 8 6 2 1 96
Prefixos de dues lletres:
ai-4 an-15 ar-9 as-7
in-7 ir-2 iu-1
na-11 ni-5 nu-5
ra-3 ru-4
sa-8 si-5 su-1
un-4 ur-5

Prefixos freqüents de tres lletres:
ans-5 anu-5 ins-5 nan-5

Sufix freqüent de tres lletres:
ina-11

Hi ha 3 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 7 lletres
- 1 de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
ain-5 ainr-8 ainrs-8 ainrsu-3
ainru-10 ains-13 ainsu-1 ainu-2
an-2 anr-9 anrs-3 anru-8
ans-8 ansu-4 anu-3 in-1
inr-1 inru-1 ins-1 insu-1
inu-1 nsu-1 nu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: vinyeta
Palíndroms: iai, nin, tit, titit
Quadrats: ai-ai, iaia, tití

Per definicions, veure 'Sobre les dades'