#paraulògic 24 d’octubre

LLETRES: b (central) + a i l m n o
PARAULES: 121, PUNTS: 627, TUTIS: 5

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 2 4 1 3 3 0 0 0 0 13
b 6 20 23 15 4 7 3 1 1 80
i 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
l 0 1 5 1 1 0 0 0 0 8
m 0 0 4 1 1 0 0 0 0 6
n 0 1 2 2 1 0 0 0 0 6
o 1 1 4 1 0 0 0 0 0 7
Σ 9 27 39 23 11 7 3 1 1 121
Prefixos de dues lletres:
al-10 am-3
ba-33 bi-19 bl-5 bo-23
im-1
la-2 li-3 ll-3
ma-4 mo-2
na-4 ni-1 no-1
ob-4 ol-3

Prefix freqüent de tres lletres:
bal-12

Sufix freqüent de tres lletres:
ina-11

Hi ha 5 tutis:
- 1 de 8 lletres
- 2 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres
- 1 de 11 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
ab-1 abi-3 abil-10 abilm-3
abilmn-1 abilmno-5 abiln-3 abilno-7
abilo-6 abim-2 abimn-3 abimno-3
abimo-1 abin-2 abino-3 abio-2
abl-9 ablm-2 ablmno-1 ablmo-6
abln-4 ablo-8 abm-3 abmno-1
abmo-4 abn-3 abno-1 abo-2
bil-2 bilmo-2 bilo-3 bimno-1
bimo-1 bino-1 bio-1 blmo-1
blo-5 bmo-2 bno-2 bo-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: vespral
Palíndroms: rasar, ses
Quadrats: passa-passa

Per definicions, veure 'Sobre les dades'