Setmana 42

DADES DE LA SETMANA 42 DE 2022 

Paraula més llarga (13 lletres): sarsaparrella

Llargada mitjana: 5.3 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 96.1 

Paraulògic del 17 d'octubre
Lletres: v + a i o r u 
Paraules (58, llargada mitjana de 4.9):
arrova, avar o àvar, avara o àvara, avarar, avaria, avariar, avi, àvia, aviar, aviari, aviària, avió, avior, avivar, avorrir, avui, iva, ivó, ivori, ivorià, ovari, oví, ovívor, ovívora, rova, rovira, vair, vaira, vairó, var, vara o varà, varar, vari, vària, variar, variu, varva, vau, via, viar, viari, viària, viaró, vió, vira, virar, virió, virior, viró, viu, viu-viu, viva, vivari, vivor, vora o vorà, voravia, voraviu, vori

Paraulògic del 18 d'octubre
Lletres: m + a c e o p t 
Paraules (94, llargada mitjana de 4.9):
acampta, acampte, acme, acompte, ama, amatat, amè, àmec, ammocet, amo, amom, apomat, apotema, atemptat, àtom, cama, camat, cameta, cametó, camp, campa, com, coma, cometa, compacta, compacte, compota, comptat, compte, comtat, comte, ema, emmacat, empacat, empat, mac, maca, macaco, maceta, maco, mam, mama o mamà, maó, mapa, mat, mata, matacà, matapà, mate, mató, meat, mec, meca, mem, met, meta o metà, metec, mètopa, moa, moc, moca, mocat, mom, moma, mot, mota, motet, motmot, moto, oma, otomà, pam, pampa, pampeta, patapam, poema, pom, poma, pompa, pompó, tam-tam, tampa, tampó, tampoc, tem, tema, tempo, tocom, tom, tomaca, tomacó, tomata, tomàtec, tòtem

Paraulògic del 19 d'octubre
Lletres: a + e g i m u x 
Paraules (75, llargada mitjana de 4.4):
agà, àgam, agama o àgama, agamí, agàmia, ai-ai, aigua, aimia, aixa o aixà, així, ama, amè, amiga, amímia, amíxia, auge, egea, egua, eia, eixa, eixam, eixau, eixea, eixugamà, ema, euga, exigua, exímia, gag, gai, gaia, gaig, gam, gamma, gauge, gema, gemma, giga, gúa, guaix, guia, guixa, gumia, iai, iaia, imam, íxia, mag, maga, magí, màgia, magma, mai, maia o maià, maig, maixé, mam, mama o mamà, mamei, màmia, mau, maüix, màxim, màxima, màximum, meixa, meua, mia, mixa, muixa, xai, xaia, xau-xau, xauxa, xeixa

Paraulògic del 20 d'octubre
Lletres: e + b f l m n t 
Paraules (42, llargada mitjana de 4.1):
bebè, bel, bell, ben, bet, bètel, ble, blet, eben, efeb, element, elet, elf, ell, elm, entenent, etè, feble, feblement, fel, fem, fenent, fet, fet-fet, lent, lleme, llet, mel, melé, mem, ment, mentè, met, mètel, nen, net, tel, tell, tem, tement, tenell, tet

Paraulògic del 21 d'octubre
Lletres: i + a e n t v y 
Paraules (102, llargada mitjana de 5.2):
ai-ai, ain, aní, anit, antina, anyí, anyina, avi, àvia, aviat, avinent, eia, eina, entitat, enviat, envit, etí, ètnia, iai, iaia, ien, inanitat, ínia, innat, innata, intent, intina, invent, inventiva, invitat, iva, naia, nativa, nativitat, navei, nènia, nin, nina, nineta, nit, nivi, nívia, nyinya, nyivit, taenita, tai, taní, teatí, teatina, tei, teia, teïna, tènia, tennantita, tenyit, tetània, tetanina, tetina, tia, tina, tinent, tinenta, tint, tinta, tinya, tinyeta, tit, tita o tità, titanat, titani, titanita, titet, titeta, tití, titina, titit, vaivé, vanitat, veí, veient, veïna, veïnat, vènia, vènit, via, vianant, viat, vinent, vinet, vint, vintè, vintena, vintenni, vinya, vinyet, vinyeta, vit, vitet, viteta, viva, vivent, vivianita

Paraulògic del 22 d'octubre
Lletres: n + a i r s u 
Paraules (96, llargada mitjana de 5.1):
ain, aïnar, ainu, airina, ananàs, anar, aní, anís, anisar, ans, ansa, ansar, ansí, ànsia, anuari, anur, anura, anúria, anus, arn, arna, arnar, arniar, arran, arranar, arriana, arruïnar, arsina, asarina, asiní, asinina, assaïnar, assassina, assassinar, assiriana, ínia, inri, insà, insana, insània, insinuar, insuau, iranià, iraniana, iuan, naia, nan, nana, nannar, nansa, nansú, nariu, narrar, nas, nassí, nau, niar, nin, nina, nissan, niu, nua, nuar, nun, nus, nuu, ran, raní, ranura, ruana, ruïna, runa, runar, san, sana, sanar, sansa, sarna, sarraïna, sauna, saurina, sin, sina, sínia, sinus, siriana, sunna, una, unari, unària, unir, urani, urinari, urinària, urna, ursina

Paraulògic del 23 d'octubre
Lletres: s + a e l p r v 
Paraules (206, llargada mitjana de 6.3):
a palpes, allassa, apassar, apesarar, aprés, apressar, arpelles, arrasar, arres, ase, asèpal, asèpala, aspa, aspra, asprar, aspre, asprella, aspresa, asseverar, avés, avesar, els, eslava, esparpall, esparpallar, esparpell, esparpellar, esparrall, espars, esparsa, esparver, esparverar, espasa, espasar, espaser, espasera, espassar, espell, espellar, esper, espera, esperar, esperesar-se, espès, espessa, essa, ésser, esvarar, esverar, lapsa, lapse, las, làser, lassa, lassar, les, lesa, llaparassa, llapassa, llapassera, llas, llassa, llassar, llepassa, palès, palesa, palesar, pallarès, pallaresa, pallassa, paperassa, papessa, pas, passa, passa-passa, passar, passarel·la, passera o pàssera, passerell, passerella, pavès, pèl-ras, pèl-rasa, peresa, perles, persa o persà, persever, perseverar, pervers, perversa, pes, pesa-sals, pesal, pesar, pres, presa, preservar, pressa, pse, raresa, ras, rasa, rasar, raser, rasera, raspa, raspall, raspallar, raspallera, raspar, raspera, rassa, relapsa, relapse, repalassa, repàs, repassar, repès, repesar, reprès, represa, reps, res, resar, reserva, reservar, revers, revés, revessa, revessar, sal, sala, salar, salep, saler, salera, sallar, salpa, salpar, salpàs, salpassa, salpasser, salpera, salsa, salsera, salv, salva, salvaespasa, salvar, salve, sap, sapa, saplà, sara, sarpa, sarsa, sarsaparrella, sasserès, sasseresa, sella, seller, selva, sèpal, separar, ser, serè, serp, serra o serrà, serral, serrall, serraller, serrallera, serrar, serrell, serreller, serrellera, serrera, serva, serval, servar, server, servera, ses, seva, sever o sèver, severa, vallesà, vals, valsar, vas, vasa, vassall, vassalla, vellesa, vers, versal, versar, ves, vesar, vespa, vesper, vespra, vespral, vespre, vessa, vessar