#paraulògic 25 d’octubre

LLETRES: c (central) + a e g j s u
PARAULES: 48, PUNTS: 173, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 2 1 1 0 0 0 0 4
c 6 6 6 2 1 1 0 22
e 2 1 3 1 1 0 1 9
g 1 0 1 0 0 0 0 2
j 0 0 0 0 0 1 0 1
s 3 4 1 1 0 0 0 9
u 0 1 0 0 0 0 0 1
Σ 14 13 12 4 2 2 1 48
Prefixos de dues lletres:
ac-1 as-1 au-2
ca-13 ce-3 cu-6
ec-2 es-7
ga-1 ge-1
ju-1
sa-3 se-2 su-4
uc-1

Prefix freqüent de tres lletres:
cas-8

Sufixos freqüents de tres lletres:
sca-4 ssa-4

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
ac-1 aceg-1 acegjsu-1 acegsu-1
aces-8 acesu-2 acgs-1 acs-9
acsu-6 acu-7 ce-1 ceg-1
ces-2 cesu-2 ceu-1 csu-3
cu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: bambolina, bibliòman, bibliòmana, bibliomania,
binomial
Quadrats: baba, bobò

Per definicions, veure 'Sobre les dades'