#paraulògic 26 d’octubre

LLETRES: p (central) + a i n o t
PARAULES: 84, PUNTS: 366, TUTIS: 3

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 2 3 1 1 1 2 2 12
i 0 0 0 2 0 1 0 3
n 1 3 1 1 0 0 0 6
o 1 0 1 2 1 1 0 6
p 7 16 12 8 3 2 0 48
t 3 4 2 0 0 0 0 9
Σ 14 26 17 14 5 6 2 84
Prefixos de dues lletres:
an-5 ap-7
in-3
na-4 ni-2
op-6
pa-21 pi-15 po-12
ta-5 ti-3 to-1

Prefixos freqüents de tres lletres:
opi-6 pap-6

Sufixos freqüents de tres lletres:
apa-5 pia-5

Hi ha 3 tutis:
- 1 de 7 lletres
- 2 de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres
- 1 de 8 lletres

Subconjunts:
ainop-4 ainopt-3 ainp-5 ainpt-10
aiop-2 aiopt-3 aip-6 aipt-9
anop-1 anopt-2 anp-5 anpt-1
aop-2 aopt-3 ap-3 apt-6
inop-3 iop-2 iopt-2 ip-1
ipt-4 nopt-2 op-1 opt-4

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: juguesca
Palíndroms: cec, cuc
Quadrats: caca, cuscús

Per definicions, veure 'Sobre les dades'