Subconjunts amb negretes

A partir de demà incorporem al Dadalògic un petit canvi als subconjunts. En el nou format, els subconjunts del Paraulògic d'avui quedarien així:

Subconjunts:
ainop-4 ainopt-3 ainp-5 ainpt-10
aiop-2 aiopt-3 aip-6 aipt-9
anop-1 anopt-2 anp-5 anpt-1
aop-2 aopt-3 ap-3 apt-6
inop-3 iop-2 iopt-2 ip-1
ipt-4 nopt-2 op-1 opt-4

Si no feu cas de les negretes, tot segueix com abans. Per exemple, amb el subconjunt ainopt (en notació matemàtica, {a,i,n,o,p,t}) es poden formar 3 paraules (que corresponen als 3 tutis). Però com que les lletres i, o, p hi apareixen en negreta, sabrem que hi ha paraules d'aquest subconjunt que comencen per aquestes lletres, de manera que hi ha un tuti que comença per i, un altre per o i encara un altre per p. Per tant, observant les negretes del subconjunt més gran es podrà saber per quines lletres comencen els tutis.