#paraulògic 28 d’octubre

LLETRES: m (central) + a c l s t u
PARAULES: 101, PUNTS: 474, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 1 3 1 2 2 1 0 0 10
c 0 3 7 4 3 1 0 0 18
l 1 2 1 1 0 0 0 0 5
m 9 11 15 11 6 2 1 1 56
s 0 3 2 2 0 0 1 0 8
t 0 0 2 2 0 0 0 0 4
u 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 11 22 28 22 11 4 2 1 101
Prefixos de dues lletres:
ac-1 al-2 am-4 as-3
ca-15 cl-1 cu-2
la-3 ll-2
ma-35 mu-21
sa-3 su-5
ta-2 tu-2

Prefix freqüent de tres lletres:
mal-16

Sufixos freqüents de tres lletres:
ssa-6 ama-6

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
aclm-8 aclms-1 aclmstu-1 aclmsu-1
aclmt-3 aclmtu-2 aclmu-3 acm-3
acmst-1 acmsu-6 acmt-2 acmtu-1
alm-9 alms-2 almst-2 almstu-3
almsu-4 almt-6 almtu-4 almu-4
am-3 ams-5 amst-1 amstu-1
amsu-4 amt-4 amtu-3 amu-1
clmsu-2 clmu-1 cmsu-2 lmtu-2
lmu-2 msu-2 mtu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: quotidià
Palíndroms: dad, iai, tat
Quadrats: ai-ai, dada o dadà, iaia, tatà, tau-tau

Per definicions, veure 'Sobre les dades'