#paraulògic 29 d’octubre

LLETRES: e (central) + a c g i n o
PARAULES: 74, PUNTS: 480, TUTIS: 8

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 0 2 1 1 3 1 0 0 0 8
c 1 4 1 0 4 2 0 0 0 12
e 5 3 1 2 1 2 0 0 0 14
g 2 1 1 2 1 4 1 1 1 14
i 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
n 2 2 2 2 2 1 1 1 0 13
o 0 1 1 1 2 2 2 1 0 10
Σ 11 13 7 9 13 12 4 4 1 74
Prefixos de dues lletres:
ac-3 ag-1 an-4
ca-4 ce-4 ci-4
ec-4 eg-2 ei-2 en-2 eo-4
ge-11 gi-2 go-1
ie-1 in-2
ne-13
oc-4 on-6

Prefix freqüent de tres lletres:
gen-7

Sufix freqüent de tres lletres:
ica-10

Hi ha 8 tutis:
- 1 de perfecte
- 2 de 8 lletres
- 3 de 9 lletres
- 2 de 10 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Subconjunts:
aceg-1 acegin-6 acegino-8 acegio-1
acegno-2 acein-5 aceino-6 aceio-1
acen-4 aceno-2 aceo-1 aeg-1
aegino-1 aegn-1 aegno-2 aei-1
aein-2 aen-2 ce-1 ceg-1
cegin-3 cegino-4 cegno-1 cego-1
cei-1 cein-2 ceino-1 ceio-1
ceo-2 egin-2 egino-1 egn-1
egno-1 ego-1 ein-1 en-1
eno-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: musculat
Palíndroms: ama, mam
Quadrats: mama o mamà, tam-tam

Per definicions, veure 'Sobre les dades'