#paraulògic 4 de novembre

LLETRES: r (central) + a b h i o x
PARAULES: 113, PUNTS: 470, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 2 5 3 7 5 0 0 22
b 3 7 18 9 3 0 0 40
h 0 1 0 2 1 0 1 5
i 2 0 0 0 0 0 0 2
o 4 6 4 0 0 0 0 14
r 6 7 2 1 1 0 0 17
x 0 2 7 4 0 0 0 13
Σ 17 28 34 23 10 0 1 113
Prefixos de dues lletres:
ab-3 ah-1 ai-2 ar-16
ba-17 bi-2 bo-14 br-7
ho-5
ia-1 ir-1
ob-3 oi-2 or-9
ra-9 rh-1 ri-2 ro-5
xa-9 xi-2 xo-2

Prefix freqüent de tres lletres:
bar-16

Sufix freqüent de tres lletres:
rar-12

Hi ha 1 tuti de 9 lletres

Hi ha 3 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
abhiorx-1 abior-10 abiorx-4 abir-9
abirx-2 abor-16 aborx-2 abr-10
abrx-1 ahior-2 ahir-1 ahor-1
aior-4 aiorx-2 air-11 airx-5
aor-4 aorx-4 ar-3 arx-3
bhior-1 bior-3 biorx-2 bir-1
bor-3 hor-2 ior-3 iorx-2
or-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: fragància

Per definicions, veure 'Sobre les dades'