#paraulògic 6 de novembre

LLETRES: u (central) + a c i o r s
PARAULES: 161, PUNTS: 776, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 1 5 5 7 0 3 1 0 0 1 23
c 5 9 20 17 9 7 3 0 0 0 70
i 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r 5 5 4 4 1 0 0 0 0 0 19
s 2 9 13 6 0 1 0 0 0 0 31
u 2 5 2 4 2 1 0 0 0 0 16
Σ 15 34 44 38 13 12 4 0 0 1 161
Prefixos de dues lletres:
ac-3 ai-1 ar-7 au-12
ca-16 ci-5 co-5 cr-6 cu-38
is-1 iu-1
ra-6 ri-2 ro-2 ru-9
sa-7 si-2 so-2 su-20
ua-1 uc-2 ui-2 ur-5 us-6

Prefix freqüent de tres lletres:
cur-23

Sufix freqüent de tres lletres:
ura-9

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 6 lletres

Subconjunts:
aciorsu-1 acioru-2 aciosu-2 aciou-1
acirsu-6 aciru-12 acisu-3 aciu-1
acorsu-2 acoru-3 acosu-2 acrsu-8
acru-16 acsu-6 acu-7 airsu-7
airu-4 aisu-2 aorsu-3 aoru-2
aosu-1 arsu-13 aru-4 asu-1
ciorsu-2 cioru-5 ciosu-1 cirsu-3
ciru-6 cisu-1 ciu-1 corsu-2
coru-4 cosu-3 cou-1 crsu-2
cru-3 csu-3 cu-1 iorsu-1
irsu-1 iru-1 isu-2 orsu-4
oru-2 osu-2 rsu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: assumpte
Palíndroms: apa, pap
Quadrats: papa o papà, passa-passa

Per definicions, veure 'Sobre les dades'