Setmana 44

DADES DE LA SETMANA 44 DE 2022 

Paraula més llarga (12 lletres): araucariàcia

Llargada mitjana: 5.5 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 117.3 

Paraulògic del 31 d'octubre
Lletres: n + a e l p t 
Paraules (111, llargada mitjana de 5.7):
alana, alena, allèn, alna, anal, anant, anap, anell, anella, anellat, anellet, anet o ànet, ant, anta, antela, antena, antenat, apel·lant, apetent, aplanat, aplanetat, apnea, atalentat, atent, atenta, atlant, ena, enllà, enllanet, entalla, entat, entenent, etanal, lantà, lantana, latent, lent, lenta, llana, llanat, llaneta, llanta, llenat, nan, nana, nap, napa, napea, napel, nat, nata, natal, nen, nena, nepta, net, neta, palplantat, pana, panel o pànel, panell, panellet, panet, panetela, panna, pantà, pantalà, pantalla, pantena, patén, patena, patent, patenta, peleana, pena, penal, penat, penell, peneplà, peneplana, penna, pennal, pennat, pentà, pentatleta, pentè, plaent, plana, planell, planella, planeta, plant, planta, plantat, plàtan, plena, talent, tallant, tallanta, tallent, tan, tana, tannat, tant, tanta, tàntal, tantalat, tenalla, tenell, tenella, tètan

Paraulògic de l'1 de novembre
Lletres: b + a c e l r 
Paraules (162, llargada mitjana de 6.0):
a la babalà, àbac, abacà, abecé, abell, abella, abellar, abeller, abellera, acabable, acabalar, acaball, acabar, acerb, acerba, alabar, alarb, alb, alba, albacar, albarà, albeca, àlber, albera, alcabala, alcabaler, àrab, arable, arbrar, arbre, arbrell, arbrer, arrabà, baba, babeca, babel, bable, bac, baca, bacallà, bacallar, bacarà, bala, balb, balba, balbar-se, balca, balcar o balcar-se, balcera, balear, bàlec, balera, ball, balla, ballable, ballar, ballera, bar, baraca, baralla, barallar, barb, barba, barbaclar, barbaclara, barballa, barballera, barbar o bàrbar, bàrbara, barber, barbera, barbre, barca, barcella, barra, barraca, barracar, barral, barrala, barraler, barralera, barrar, barrell, barrella, barrellar, barrellera, barrera, beabà, bebè, bec, beca, becar, bel, belar, bell, bella, belleraca, berber, berla, bla, ble, blec, brac, bracal, bracer, bracera, brea, brec, brell, brellar, cabal, càbala, cabaler, cabalera, cabell, cabellera, caber, cablar, cable, cabler, cabra, cabrall, cabre, cabrella, cabrer, cabrera, calabre, calb, calba, carcabà, ceba, ceballar, cebar, celebrar, cèlebre, cerber, cerebel, cerebral, creable, crebar, erable, erb, label, labre, llebre, llebrer, llebrera, rabec, rabera, reballar, rebé, rebec, rebeca, rebecar, rebel, rebel·lar-se, reblar, reble, rebre, rebrec, recalcable, recreable

Paraulògic del 2 de novembre
Lletres: c + e l p r s u 
Paraules (85, llargada mitjana de 5.0):
a recules o de recules, cec, cel, cell, celler, cellerer, cep, cepell, cer, cerc, cercle, cerer, cerrell, cescle, clec, cluc, clucull, crec, crep, crepè, crepuscle, cresp, crespell, creu, creuer, creure, cru, cruel, crup, cuc, cucurell, cucurull, cuell, cuer, cul, culer, culler, cullerer, cup, cupè, curs, curul, curull, cus, cuscús, ecs, ecu, escrú, escull, escures, espècul, llec, lluc, llusc, lucre, pec, pèlec, peüc, plec, prec, préssec, pucer, pulcre, rec, recel, recer, recés, reclús, recull, recurs, relluc, replec, ressec, ruc, ruec, rusc, sec, sepulcre, suc, succés, sucre, sucrer, suec, ullcluc, urc

Paraulògic del 3 de novembre
Lletres: f + a c g i n r 
Paraules (87, llargada mitjana de 5.8):
afàcia, afàgia, afanar, afí, afinar, africà, africana, africar, agafar, àgraf, àgrafa, agrafia, anàfia, caf, carnificar-se, fagàcia, fagina, fai, faig, fan, fanfara, fanfàrria, fang, fanga, fangar, far, farcir, fàrfara, farga, fargar, fària, farina, farinaci, farinàcia, faringi, faríngia, farnaca, farraginar, fiar, fic, ficar, figa, fina, finar, finca, fincar-se, fingir, finir, fira, firar, fra, frac, fraga, fragància, franc, franca, franci, francià, franciana, fràncic, fràncica, frigània, frigi, frígia, gafa, garfi, garfir, garrafa, girafa, graf, grafia, gràfic, gràfica, grif, grifa, grifar-se, infància, infringir, nafra, nafrar, naïf, rafània, rafi, ràfia, rarificar, rifa, rifar o rifar-se

Paraulògic del 4 de novembre
Lletres: r + a b h i o x 
Paraules (113, llargada mitjana de 4.9):
a la biorxa, abaixar, aboiar, abró, ahir, aiorí, aïrar, ara, àrab, arborar, arbori, arbòria, arbrar, ari, ària, arrabà, arraià, arraix, arraixa, arri, arrià, arriar, arribar, baixar, bar, barb, barba, barbar o bàrbar, bàrbara, barbó, bari, baria, barió, baró, barra, barrar, barri, barró, barrobí, barxa, birbar, bohri, boiar, boira, boirar-se, boixar o boixar-se, bor, borà, borar, bòrax, bòria, borra, borraix, borró, boxar, braó, bri, brià, brio, brioix, broix, broixa, hora, horabaixa, horari, horària, horror, iar, ira, obra, obrar, obrir, oiar, oir, ora, orar, orb, orba, orbar, òrix, oró, orri, òrria, rabí, ràbia, rabior, rai, raió, raó, raor, rar, rara, rho, ria, riba, roba, robar, robí, roborar, roí, xaiar, xaira, xara, xaria, xaró, xarrar, xarrió, xarxa, xarxó, xiroi, xiroia, xorra, xorrar

Paraulògic del 5 de novembre
Lletres: p + a e m s t u 
Paraules (102, llargada mitjana de 5.3):
apa, àpat, apta, apte, aptesa, aspa, aspat, assumpta, assumpte, atemptat, empat, empès, empesa, empuat, espasa, espaseta, espasme, espat, espata, espès, espessa, espessetat, espet, espeu, espuma, esput, estampa, estampat, estepa, etapa, mapa, massapà, matapà, pam, pampa, pampeta, pap, papa o papà, papat, papau, papessa, papu o papú, papus, paput, pas, passa, passa-passa, passamà, passat, passatemps, passatú, past, pasta, pastat, pastetes, patapam, patata, patatum, paté, patuès, patum, pau, pausa, pausat, pauta, pautat, pepa, pes, pesat, pesseta, pesta, pet, peu, peuets, pse, pua, puat, pum, puma, pupa, puput, pus, puta, sap, sapa, sàput, saupa, septat, septe, septet, tampa, tap, tapa, tapàs, tapet, tapeta, tempesta, tempestat, temps, tempsut, tupè, upa

Paraulògic del 6 de novembre
Lletres: u + a c i o r s 
Paraules (161, llargada mitjana de 5.4):
acorruar, acusació, acusar, aiús, arauac, araucà, araucària, araucariàcia, arcuació, arruar-se, arruí, aüc, auca, aücar, aura, auri, àuria, àuric, aurica o àurica, auró, aurora, aurós, aurosa, cacau, carrau, carura, carussa, cascú, cassussa, casuari, cau, caua, caucasià, caucàsic, caucàsica, caució, causa, causació, causar, circuïció, circuir, cirrus, cissura, ciuró, cocou, corrosiu, corrua, cossura, courar, cru, crua, crui, cruia, cruiar, cruor o crúor, cua, cuc, cuca, cucar, cucós, cucosa, cuïc, cuir, cuirassa, cuirassar, cuiro, cura, curació, curar, curi, cúria, curió, curiós, curiosa, curós, curosa, curra, curraià, curri, cúrria, curricà, curro, curroc, curs, cursa, cursar, cursi, cursiu, cursor, cus, cuscús, cuscussó, cussa, iscúria, iuca, rasura, rasurar, rau-rau, rauc, rauca, raucar, riu, riurau, rou, rouró, rua o ruà, ruac, ruc, ruca, rucó, rus, rusc, rusca, russa, sarau, saüc, saücar, saur, saura, sauri o saurí, sàuria, siracusà, siuró, sorus, sou, suar, suara, suau, suc, sucar, succí, succió, sucós, sucosa, suís, suïssa, suor, suós, suosa, sura o surà, surar, suro, surós, surosa, surra, uacari, ucar, ucàs, uís, uïssar, urc, úric, úrica, uroció, ursí, usar, usuari, usuària, usura, usurari, usurària