#paraulògic 9 de novembre

LLETRES: e (central) + a c d i n o
PARAULES: 97, PUNTS: 583, TUTIS: 4

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 0 3 3 2 4 3 1 1 0 0 17
c 1 2 1 2 5 5 1 0 0 1 18
d 2 2 1 5 4 4 1 1 0 0 20
e 4 3 2 4 2 2 1 1 0 0 19
i 1 3 0 0 2 0 0 3 0 0 9
n 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 8
o 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 6
Σ 10 17 11 15 18 15 4 6 0 1 97
Prefixos de dues lletres:
ac-5 ad-4 ae-1 an-7
ca-7 ce-3 ci-2 co-6
de-13 di-5 do-2
ec-5 ed-4 ei-2 en-4 eo-4
id-2 ie-1 in-5 io-1
ne-7 no-1
oc-4 od-1 oo-1

Prefix freqüent de tres lletres:
dec-7

Sufix freqüent de tres lletres:
cia-12

Hi ha 4 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres
- 1 de 10 lletres
- 1 de 12 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Subconjunts:
acde-3 acdei-2 acdein-7 acdeino-4
acdeio-2 acden-4 acdeno-1 acdeo-1
acein-5 aceino-6 aceio-1 acen-4
aceno-2 aceo-1 ade-2 adei-1
adein-4 adeino-2 aden-5 adeno-2
aei-1 aein-2 aen-2 cdei-3
cdein-3 cdeino-2 cdeio-5 ce-1
cei-1 cein-2 ceino-1 ceio-1
ceo-2 dei-1 dein-1 deino-1
deio-3 den-1 deno-2 ein-1
en-1 eno-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: dispositiu
Palíndroms: ossó, sis

Per definicions, veure 'Sobre les dades'