#paraulògic 10 de novembre

LLETRES: b (central) + a e g r t z
PARAULES: 96, PUNTS: 538, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 0 3 2 6 1 1 2 15
b 3 8 11 15 11 7 2 57
e 1 0 0 0 0 0 0 1
g 0 0 4 3 2 1 0 10
r 0 1 2 1 1 1 0 6
t 0 2 0 2 1 0 0 5
z 0 0 1 1 0 0 0 2
Σ 4 14 20 28 16 10 4 96
Prefixos de dues lletres:
ab-5 ag-3 ar-7
ba-42 be-8 br-7
er-1
ga-6 ge-4
ra-1 re-5
ta-2 te-2 tr-1
ze-2

Prefix freqüent de tres lletres:
bar-28

Sufix freqüent de tres lletres:
era-8

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 2 de 4 lletres
- 2 de 6 lletres

Subconjunts:
ab-1 abe-1 abegr-10 abegrt-7
abegrtz-1 abegt-2 aber-8 abert-18
abertz-1 aberz-1 abet-4 abetz-1
abg-2 abgr-6 abgrt-1 abr-10
abrt-8 abt-5 be-1 begr-2
ber-4 bert-1 bet-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: codeïna, coincidència, docència, endodòncia
Palíndroms: cec, nen

Per definicions, veure 'Sobre les dades'