#paraulògic 11 de novembre

LLETRES: l (central) + a c g m r
PARAULES: 111, PUNTS: 579, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 2 5 3 6 4 3 2 0 0 25
c 1 7 10 7 4 0 2 2 0 33
g 2 2 3 3 2 2 0 1 1 16
l 3 4 5 3 0 0 0 0 0 15
m 1 3 3 5 3 1 0 0 0 16
r 1 1 1 1 2 0 0 0 0 6
Σ 10 22 25 25 15 6 4 3 1 111
Prefixos de dues lletres:
ac-2 ag-2 al-18 am-2 ar-1
ca-26 cl-7
ga-11 gl-1 gr-4
la-6 ll-9
ma-16
ra-6

Prefix freqüent de tres lletres:
cal-15

Sufix freqüent de tres lletres:
lar-14

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
acglmr-2 acglr-2 acl-12 aclm-8
aclmr-4 aclr-15 agl-12 aglm-4
aglmr-6 aglr-18 al-4 alm-9
almr-8 alr-7

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: batzegar
Quadrats: baba, barbar o bàrbar, bebè, berber

Per definicions, veure 'Sobre les dades'