#paraulògic 12 de novembre

LLETRES: a (central) + d e m n s u
PARAULES: 148, PUNTS: 675, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 4 9 4 4 3 2 1 0 27
d 3 6 5 4 5 2 1 1 27
e 2 2 2 2 1 3 1 0 13
m 3 9 7 10 3 1 0 0 33
n 4 3 5 3 3 0 0 0 18
s 2 9 9 4 2 1 0 0 27
u 1 0 2 0 0 0 0 0 3
Σ 19 38 34 27 17 9 3 1 148
Prefixos de dues lletres:
ad-5 ae-1 am-6 an-9 as-5 au-1
da-11 de-13 du-3
ed-1 em-1 en-7 es-4
ma-15 me-11 mu-7
na-12 ne-3 nu-3
sa-6 se-12 su-9
un-2 us-1

Prefix freqüent de tres lletres:
man-8

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-31

Hi ha 2 tutis de 8 lletres

Hi ha 4 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 3 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
ad-2 ade-2 adem-3 ademn-4
ademns-2 ademnsu-2 ademnu-1 adems-4
ademsu-2 aden-5 adens-11 adensu-2
adenu-1 ades-5 adesu-2 adeu-1
adm-3 admn-2 admnsu-1 admnu-2
adms-3 admsu-1 admu-3 adn-5
adns-4 adnsu-1 adnu-3 ads-1
adsu-3 adu-1 aem-2 aemn-4
aemns-4 aemnsu-1 aemnu-1 aems-6
aemsu-1 aemu-1 aen-2 aens-2
aensu-2 aenu-1 aes-2 aesu-1
am-3 amn-3 amns-2 ams-5
amsu-4 amu-1 an-2 ans-8
ansu-4 anu-3 asu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: camallarg, camallarga
Palíndroms: ala o alà, allà, rallar

Per definicions, veure 'Sobre les dades'