#paraulògic 14 de novembre

LLETRES: o (central) + a e n p r y
PARAULES: 84, PUNTS: 416, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 Σ
a 0 2 1 3 5 3 1 15
e 0 1 2 0 1 1 0 5
n 1 4 1 5 0 0 0 11
o 3 1 3 1 0 0 0 8
p 5 8 9 8 6 2 0 38
r 1 1 2 2 1 0 0 7
y 0 0 0 0 0 0 0 0
Σ 10 17 18 19 13 6 1 84
Prefixos de dues lletres:
an-3 ap-2 ar-10
en-3 er-2
na-1 ne-3 no-3 ny-4
on-1 op-3 or-4
pa-3 pe-11 po-13 pr-11
ra-3 ro-4

Prefix freqüent de tres lletres:
pro-11

Sufix freqüent de tres lletres:
era-9

Hi ha 2 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres

Hi ha 3 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 6 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 6 lletres

Subconjunts:
aenopr-4 aenopry-2 aenor-2 aenory-3
aeopr-9 ano-5 anop-1 anopr-4
anor-3 anory-4 anoy-2 aop-2
aopr-11 aor-4 eno-1 enop-1
enopr-4 enor-1 enory-2 eop-1
eopr-7 eor-2 no-1 nopr-1
nory-1 op-1 opr-4 or-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: adaptació, adipòcit, apodíctic, apodíctica,
diatòpic, diatòpica, idiopàtic, idiopàtica
Palíndroms: dad
Quadrats: dada o dadà, dic-dic, dodo

Per definicions, veure 'Sobre les dades'