Setmana 45

DADES DE LA SETMANA 45 DE 2022 

Paraula més llarga (12 lletres): coincidència

Llargada mitjana: 5.6 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 108.3 

Paraulògic del 7 de novembre
Lletres: t + a e i n o w 
Paraules (108, llargada mitjana de 5.1):
anant, anet o ànet, anit, ant, anta, antena, antenat, antina, antoní, antonià, antoniana, antonina, antoninià, atea, atent, atenta, àton, àtona, atonia, atònit, atònita, atot, entat, entenent, entitat, entonat, eta o età, etè, etí, ètnia, inanitat, innat, innata, inoït, intent, intina, iot, iota, nat, nata, nató, neotènia, net, neta, newton, newtonià, newtoniana, nineta, ninot, nit, nonat, nonet, nota, oiat, oient, oint, taenita, tai, tan, tana, taní, tannat, tant, tanta, tat, tatà, tato, teatí, teatina, tei, teia, teïna, tènia, tennantita, tet, teta, tètan, tetània, tetanina, tetina, tia, tina, tinent, tinenta, tinoi, tint, tinta, tió, tit, tita o tità, titanat, titani, titanita, titet, titeta, tití, titina, titit, titot, titota, toia, ton, tona, tonant, tot, tota, tòtina, watt

Paraulògic del 8 de novembre
Lletres: s + d i o p t u 
Paraules (73, llargada mitjana de 5.2):
diòpsid, dipòsit, disostosi, dispositiu, dispost, dos, dosi, idus, isidi, isotip, isotipus, isòtop, odiós, oiós, opus, ossi, ossó, ossós, ossut, otídids, otitis, pis, pistó, pituïtós, pòsit, positiu, pospositiu, post, postís, postitis, potos, psi, psoïtis, ptosi, pudós, pus, sidós, sipió, sipo, sis, sisó, sit, siti, sítid, sítids, sodi, sòpit, sospitós, sot, sots, sou, sud, suid, suids, suís, suós, supí, supòsit, supositiu, susdit, tipus, tisi, tissú, toís, toisó, tos, tossut, tost, tust, tutsi, uís, upúpids, ustió

Paraulògic del 9 de novembre
Lletres: e + a c d i n o 
Paraules (97, llargada mitjana de 6.2):
acadenada, accidència, acne, acneic, acneica, addend, addenda, adenina, adenoide, aede, anadènia, ànec, anecoic, anecoica, àneda, anedó, ànode, càdec, cadena, cadència, canadenc, canadenca, cananea, canície, cec, cecidi, cena, ciència, cine, coccoide, codeïna, coedició, coincidència, concoide, conoide, dea, decà, dècada, decadència, decència, decenni, decidida, decocció, dedicació, dedició, deïcida, deïcidi, dena, diè, dienda, dínode, díode, dionea, docència, dodecà, eci, ecidi, eco, ecoic, ecoica, edèn, edènic, edènica, edició, eia, eina, ena, enconcada, endidada, endodòncia, eocè, eocena, eocènic, eocènica, idea, ideació, ien, incendi, incidència, indè, indecència, innocència, iode, neci, nècia, nedada, nen, nena, nènia, neó, node, oceà, oceana, oceànic, oceànica, odèon, ooide

Paraulògic del 10 de novembre
Lletres: b + a e g r t z 
Paraules (96, llargada mitjana de 5.9):
abarbetar, abarta, abat, abatre, abret, agarbar, agarberar, agba, àrab, arbrar, arbrat, arbratge, arbre, arbrer, arrabà, baba, baga, bagatge, bagatger, bagatgera, bagra, bar, barat, barata, baratar, barater, baratera, bàratre, barb, barba, barbar o bàrbar, bàrbara, barbat, barber, barbera, barbet, barbeta, barbre, barra, barragà, barrar, barrat, barratge, barrera, barret, barreta, barreter, barretera, barretet, bat, bata o batà, batata, batega, bategar, bater, batre, batzegar, beabà, beat, beata, bebè, berber, bet, beta, betza, braga, bragat, brea, brega, bregar, bregat, bregatge, erb, gabar, gabre, garba, garber, garbera, garberar, gebrar, gebre, gerber, gerbera, rabera, rebat, rebatre, rebé, rebre, rebregar, taba, tabarra, tebà, terebè, tràbea, zebra, zebrat

Paraulògic de l'11 de novembre
Lletres: l + a c g m r 
Paraules (111, llargada mitjana de 5.6):
acalar, aclamar, agalla, aglà, ala o alà, alacrà, alaga, alallarg, alallarga, alamara, alar, alarma, alarmar, alcà, alga, algal, algara, all, allà, allar, allarg, allargar, amalgama, amalgamar, aragall, cal, cala, càlam, calamac, calamar, calar, calc, calca, calcar, call, cal·la, callar, calm, calma, calmar, camal, camall, camallarg, camallarga, caracal, caral, carall, carallarg, carallarga, carlà, carrall, clac, claca, clacar, clam, clamar, clar, clara, gal, gala o galà, galga, galgar, gall, gal·la, gargall, gargalla, garlar, garrallarg, garrallarga, gla, grall, gralla, grallar, gramalla, laca, lacar, lacrar, lam, lama, lar, lla, llac, llaca, llaga, llagar, llama, llar, llarg, llarga, mà-llarg, mà-llarga, macla, magall, magalla, mal, mala, màlaga, malar, malgrà, mall, malla, mallal, mallar, malm, margall, ral, rall, rallar, ramal, ramalar, ramalla

Paraulògic del 12 de novembre
Lletres: a + d e m n s u 
Paraules (148, llargada mitjana de 5.2):
adam, addend, addenda, adés, adeu, aede, ama, amanuense, amàs, amè, amén, amena, anada, ananàs, andana, andanada, andes, àneda, ans, ansa, anus, ase, asenada, asma, asmada, assumada, ausades, dad, dada o dadà, dama o damà, damàs, damassè, damnada, danès, danesa, dansa, dansada, dau, dea, deessa, demà, demanda, demandada, dena, densa, desada, desanada, desena, desesma, desnansada, desusada, duana, duma, duna, edema, ema, ena, endauada, endemà, endemesa, ènema, ennassada, ensumada, esma, esmena, esmussa, essa, mam, mama o mamà, mamada, mana, manada, manes, mannà, mannan, mans, mansa, mansesa, mas, masada, massa, mau, meda, medusa, mena, mènada, menuda, menudesa, mesa, mesada, messa, messana, meua, muda, mudada, mudesa, mundà, mundana, musa, mussa, nada, nadada, nan, nana, nansa, nansada, nansú, nas, nassada, nassuda, nau, nàusea, nedada, nena, neuma, nua, nuada, nuesa, sad, sama, san, sana, sansa, sauna, seda, sedan, sedàs, sema, semada, semema, sena, senda, sendemà, senesa, sèsam, seua, suada, suau, suda, sudanès, sudanesa, suma, sumand, summa, sunna, una, unena, usada

Paraulògic del 13 de novembre
Lletres: d + a c i o p t 
Paraules (125, llargada mitjana de 5.9):
accadi, accàdia, accídia, àcid, àcida, aciditat, acidòtic, acidòtica, adaptació, addicció, addició, addicta, adició, adipat, adípic, adípica, adipòcit, adopció, àpoda, apodíctic, apodíctica, apòdid, atacada, atotada, cada, cadap, cadi, caid, capada, capida, captada, catòdic, catòdica, cicadàcia, cicadata, còccid, coccidi, coda, codi, codó, copada, còtid, daci, dàcia, dació, dad, dada o dadà, daic, daica, data, datació, dia, diac, diaca, diàcid, diàcida, diada, diàdic, diàdica, diàdoc, diatòpic, diatòpica, dic, dic-dic, dicció, dictat, díctic, díctica, dida, didàctic, didàctica, dido, didot, dioic, dioica, dipòdia, díptic, díptica, dit, dita o dità, ditada, doc, docta, dodo, doi, dot, dotació, idiòcia, idiopatia, idiopàtic, idiopàtica, idiota, idiotip, idò, iod, iodació, iodat, iòdic, iòdica, iodit, oda, odi, oiada, oidà o oïda, oïdi, opiada, otídid, padda, païda, papada, patacada, patatada, picada, pícid, pipada, poda, podada, podi, potada, tacada, tapada, tapiada, tioàcid, tocada, topada