#paraulògic 15 de novembre

LLETRES: p (central) + e g i r s u
PARAULES: 60, PUNTS: 309, TUTIS: 3

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
e 0 1 3 3 0 2 2 0 11
g 1 3 0 1 0 0 1 0 6
i 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p 9 7 6 1 4 1 3 1 32
r 0 1 2 2 0 0 1 0 6
s 0 2 1 0 0 0 1 0 4
u 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Σ 10 14 13 7 4 3 8 1 60
Prefixos de dues lletres:
ep-1 es-10
ge-2 gr-2 gu-2
pe-10 pi-8 pr-5 ps-2 pu-7
re-6
se-1 su-3
ur-1

Prefix freqüent de tres lletres:
esp-10

Sufixos freqüents de tres lletres:
per-3 pes-3 peu-3 eig-3 uri-3 piu-3

Hi ha 3 tutis de 9 lletres

Hi ha 1 palíndrom de 9 lletres

Hi ha 2 mots quadrats:
- 1 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
egipr-2 egiprs-1 egiprsu-3 egipru-1
egipsu-1 egipu-1 egp-1 egprsu-1
egps-1 eipr-3 eiprs-4 eiprsu-3
eipru-1 eips-1 epr-2 eprs-6
eprsu-2 epru-3 eps-3 epsu-1
epu-1 gipr-1 gipru-1 gipu-1
gpru-1 ip-1 ipr-1 ipru-4
ips-2 ipsu-1 ipu-3 pru-1
psu-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: penyora, penyorar
Palíndroms: non-non, oró, pop
Quadrats: non-non

Per definicions, veure 'Sobre les dades'