#paraulògic 17 de novembre

LLETRES: f (central) + a b c i o r
PARAULES: 84, PUNTS: 414, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 1 0 0 4 1 0 2 0 0 8
b 1 1 4 2 1 0 0 0 0 9
c 2 2 4 1 0 0 1 0 0 10
f 6 11 12 6 7 1 0 1 0 44
i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o 1 0 2 1 2 0 0 0 0 6
r 0 2 3 0 0 0 1 0 1 7
Σ 11 16 25 14 11 1 4 1 1 84
Prefixos de dues lletres:
ac-1 af-7
ba-3 bi-4 bo-2
ca-2 co-8
fa-16 fi-7 fo-16 fr-5
of-3 or-3
ra-5 ri-2

Prefix freqüent de tres lletres:
for-10

Sufix freqüent de tres lletres:
cio-8

Hi ha 2 tutis:
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
abcfi-1 abcfio-1 abcfior-2 abcfir-2
abf-1 abfi-2 abfio-3 abfior-1
abfir-3 abfor-1 acf-1 acfi-1
acfio-4 acfior-6 acfir-5 acfo-2
acfor-4 acfr-1 afi-2 afio-2
afior-2 afir-8 afo-1 afor-7
afr-3 bfi-1 bfior-1 cfi-1
cfio-4 cfior-3 cfo-2 cfor-2
fo-2 for-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: exactament
Palíndroms: canac, cec, tacat
Quadrats: caca, cancan

Per definicions, veure 'Sobre les dades'