#paraulògic 18 de novembre

LLETRES: t (central) + o p r s u
PARAULES: 58, PUNTS: 222, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 Σ
o 0 1 1 1 0 1 4
p 1 3 5 2 0 1 12
r 1 1 1 1 0 0 4
s 1 3 0 3 0 0 7
t 8 11 6 3 2 1 31
u 0 0 0 0 0 0 0
Σ 11 19 13 10 2 3 58
Prefixos de dues lletres:
op-1 or-2 os-1
po-9 pr-2 pu-1
ro-3 ru-1
so-5 su-2
to-17 tr-6 tu-8

Prefix freqüent de tres lletres:
tor-10

Sufix freqüent de tres lletres:
tor-6

Hi ha 1 tuti perfecte

Hi ha 4 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres
- 1 de 7 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 4 lletres

Subconjunts:
oprst-2 oprstu-1 oprt-6 oprtu-3
opst-2 opt-4 orst-6 orstu-4
ort-12 ortu-2 ost-4 ostu-2
ot-1 otu-1 ptu-1 rstu-2
rtu-2 stu-1 tu-2

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: acrofòbia, fabricació
Quadrats: fofo

Per definicions, veure 'Sobre les dades'