#paraulògic 19 de novembre

LLETRES: g (central) + a i m n s t
PARAULES: 100, PUNTS: 540, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 1 1 5 9 3 3 1 0 0 0 23
g 7 7 9 4 2 1 0 0 0 0 30
i 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
m 2 3 3 3 0 3 3 0 1 1 19
n 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 5
s 0 4 2 4 5 3 0 0 0 0 18
t 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Σ 10 17 22 21 11 13 4 0 1 1 100
Prefixos de dues lletres:
ag-14 am-2 an-4 as-3
ga-21 gi-9
ig-2 in-1
ma-15 mi-4
na-1 ng-1 ni-3
sa-11 si-7
ta-2

Prefix freqüent de tres lletres:
mag-10

Sufix freqüent de tres lletres:
nat-9

Hi ha 2 tutis de 8 lletres

Hi ha 2 palíndroms de 3 lletres

Hi ha 1 mot quadrat de 8 lletres

Subconjunts:
ag-2 agi-4 agim-6 agimn-4
agimns-3 agimnst-2 agimnt-3 agims-1
agimst-1 agimt-2 agin-4 agins-4
aginst-5 agint-4 agis-4 agist-4
agit-7 agm-7 agmn-1 agmnt-2
agmt-2 agn-3 agns-4 agnst-2
agnt-5 ags-4 agst-1 agt-3
gim-1 gimnt-1 gin-3 git-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: suport
Palíndroms: rotor, tot, tururut, tut
Quadrats: tutú

Per definicions, veure 'Sobre les dades'