#paraulògic 21 de novembre

LLETRES: d (central) + a e l o s t
PARAULES: 97, PUNTS: 532, TUTIS: 2

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 Σ
a 0 2 3 2 1 2 0 0 1 11
d 8 8 11 7 3 2 1 0 0 40
e 0 1 1 2 1 2 2 0 0 9
l 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4
o 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
s 1 2 7 6 4 1 2 0 0 23
t 0 0 1 1 4 0 0 1 0 7
Σ 10 13 24 20 14 9 5 1 1 97
Prefixos de dues lletres:
ad-1 ae-1 al-6 as-2 at-1
da-10 de-18 do-12
ed-2 el-1 es-6
ll-4
od-1 ol-1 os-1
sa-7 se-5 so-11
ta-2 te-2 to-2 ts-1

Prefixos freqüents de tres lletres:
dal-7 des-7 sol-7

Sufix freqüent de tres lletres:
ada-33

Hi ha 2 tutis perfectes

Hi ha 1 palíndrom de 3 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 4 lletres

Subconjunts:
ad-2 ade-2 adel-5 adelo-2
adelos-3 adelost-2 adelot-1 adels-1
adelst-3 adelt-8 adeos-1 adeost-2
ades-5 adest-4 adet-2 adl-6
adlo-4 adlos-10 adlost-2 adlot-2
adls-2 adlst-1 adlt-2 ado-1
ados-3 adost-2 adot-1 ads-1
adst-1 adt-1 del-1 delo-1
deos-2 deost-1 des-2 dest-1
dlo-2 dlos-2 do-1 dos-1
dot-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: empàtic, empàtica, impacte
Palíndroms: aimia, ama, mam, mem, mim
Quadrats: mama o mamà, tam-tam

Per definicions, veure 'Sobre les dades'