Setmana 46

DADES DE LA SETMANA 46 DE 2022 

Paraula més llarga (14 lletres): metamatemàtica

Llargada mitjana: 5.4 lletres

Nombre mitjà de paraules diari: 85.6 

Paraulògic del 14 de novembre
Lletres: o + a e n p r y 
Paraules (84, llargada mitjana de 5.4):
annona, anoa, anorrear, aponar-se, apropar, aranyó, aranyoner, arpó, arponar, arponer, arponera, arrop, arropar, arroper, arropera, enraonar, enyor, enyorar, erro, error, nano, neó, neoprè, nero o neró, non-non, nona o nonà, nora, nyanyo, nyerro, nyonya, nyora, ona, òpera, operar, operó, ora, orar, ornar, oró, paó, paona, paor, penó, penoner, penonera, penyora, penyorar, peó, peonar, peoner, però, peroné, perorar, poar, pop, popa, popar, poper, popera, por, porpra, porra, porrer, porrera, porro o porró, porrona, pro, proa, proer, proera, pron, prona, prop, propà, propè, proper, propera, raó, raonar, raor, ronya, ronyar, ronyera, ronyó

Paraulògic del 15 de novembre
Lletres: p + e i g r s u 
Paraules (60, llargada mitjana de 5.5):
epigeu, esper, espès, espesseir, espessir, espeu, espí, espigueig, espireig, esprue, espuri, gep, gesp, grip, grup, guipur, guspireig, peguisser, peier, per, peregrí, perer, perigeu, perir, perseguir, pes, peu, pigre, pipí, pipiripip, pipiu, pirè, pis, piu, piu-piu, pres, presepi, presseguer, preu, pruir, pse, psi, puerperi, puig, pur, puré, purí, purpuri o purpurí, pus, repès, repeu, reprès, repressiu, reps, respir, serp, súper, supí, supressiu, urpir

Paraulògic del 16 de novembre
Lletres: c + a e m n t x 
Paraules (94, llargada mitjana de 5.5):
acanament, acant, acatament, accent, acetat, acme, acne, acta, actant, acte, àmec, anca, ancat, ànec, antec, anteca, atac, atacament, atacant, atacat, atenenc, atenenca, caca, cama, camat, camena, cameta, can, cana, canac, canaca, canana, cananea, canat, canca, cancan, cancaneta, cànem, canet, cant, cantant, cantata, cat, catena, catet, catxa, catxeta, cec, cement, cena, cent, centè, centena, emmacat, encant, encantament, encantat, encet, encetament, exacta, exactament, exacte, mac, maca, maceta, manc, manca, mancament, mancant, mànec, manxec, matacà, mec, meca, metec, nacta, nacte, tac, taca, tacaé, tacat, tacte, tanc, tanca, tancament, tancat, tec, teca, tenca, txec, txeca, xac, xanca, xec

Paraulògic del 17 de novembre
Lletres: f + a b c i o r 
Paraules (84, llargada mitjana de 5.3):
acrofòbia, afàcia, afí, afició, aforar, africà, africació, africar, baf, bàfia, bafor, bifi, bífia, bifòbia, bífora, bocafí, bòfia, caf, carofícia, cof, cofa, cofar, cofí, còfia, cofoi, cofoia, corfa, en off, fabàcia, fabària, fabrià, fàbrica, fabricació, fabricar, facció, fai, faió, far, faraó, farcir, fàrfara, fària, faró, farro, fiar, fibra, fic, ficar, ficció, fira, firar, fòbia, foc, foca, fofa, fofo, foia, for, fora o forà, forària, forbir, forc, forca, forcar, forcó, forra, forro, fra, frac, fracció, fraró, fricció, ofici, oficiar, òrfic, òrfica, orifici, rafi, ràfia, rafió, rarificació, rarificar, rifa, rifar o rifar-se

Paraulògic del 18 de novembre
Lletres: t + o p r s u 
Paraules (58, llargada mitjana de 4.7):
oportú, orto, ortòtrop, ossut, port, porto, post, postor, pot, potó, potos, potrós, potto, protó, protutor, puput, rost, rot, rotor, ruptor, sorrut, sort, sortós, sot, sots, suport, surt, top, tor, toro, torpor, torr, torró, tors, tort, tortó, tortuós, torus, tos, tossut, tost, tostorro, tot, tou, tro, trop, tros, trot, trotó, trust, tur, turo o turó, tururut, tussor, tust, tut, tutor, tutú

Paraulògic del 19 de novembre
Lletres: g + a i m n s t 
Paraules (100, llargada mitjana de 5.7):
agà, àgam, agama o àgama, agamí, agàmia, aganat, àgata, agatis, agitanat, agitat, agminat, agnat o àgnat, àgnata, agnàtia, amagat, amiga, angiïtis, angina, antiga, antigàs, assagista, assaig, assignat, gag, gai, gaia, gaiat, gaiata, gaig, gaita, gam, gamma, gammat, gana, ganassa, ganga, gansa, ganta, gas, gasa, gassa, gat, gata, gatassa, giga, gimnàs, gimnasta, gin, git, gita, gitam, gitana, gitat, igni, ígnia, insígnia, mag, maga, magí, màgia, magma, magna, magnànim, magnànima, magnanimitat, magnat, maig, manganat, manganina, màniga, massatgista, mig, migmatita, mitigant, míting, nagana, ngai, ning-nang, ning-ning, nissaga, saga, sagí, sagita, sagitat, sagnant, sagnat, sagnia, saig, saiga, sang, sangassa, siamang, sigma, signant, signat, sinangi, singàmia, sintagma, taigà, tanga

Paraulògic del 20 de novembre
Lletres: m + a c e i p t 
Paraules (119, llargada mitjana de 5.5):
acampta, acampte, acimat, acme, acmita, aimia, ama, amatat, amè, àmec, amic, amicícia, amímia, amit, amitat, ampit, atemàtic, atemàtica, atemptat, cama, camacita, camat, cameta, camí, camita, camp, campa, catatímia, cim, cima, cimaci, cimè, ema, emaciat, emètic, emètica, emmacat, empacat, empait, empat, empatia, empàtic, empàtica, empiema, empit, epítema, ètim, imam, imamat, impacte, impia, impietat, ítem, mac, maca, maceta, macip, mai, maia o maià, mam, mama o mamà, mamei, màmia, mapa, mat, mata, matacà, matapà, mate, matemàtic, matemàtica, matí, matitat, meat, mec, meca, meitat, mem, met, meta o metà, metamatemàtica, metatètic, metatètica, metec, mia, mica, micaci, micàcia, micet, mieta, mim, mimètic, mimètica, mímic, mímica, mitat, mite, mític, mítica, pam, pampa, pampeta, patapam, picamà, pim-pam, pitam, pítima, tam-tam, tampa, tatami, tem, tema, temàtic, temàtica, tiama, tim, tímic, tímica, timpà