#paraulògic 22 de novembre

LLETRES: a (central) + c ç e f i n
PARAULES: 94, PUNTS: 407, TUTIS: 1

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
a 4 6 2 4 2 0 0 0 0 0 18
c 4 7 5 6 6 1 0 0 0 0 29
ç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e 3 2 0 1 0 1 0 1 0 0 8
f 3 1 4 3 5 0 0 0 0 0 16
i 3 4 0 1 1 2 0 1 0 1 13
n 1 5 3 0 1 0 0 0 0 0 10
Σ 18 25 14 15 15 4 0 2 0 1 94
Prefixos de dues lletres:
ac-8 af-2 ai-2 an-6
ca-21 ce-1 ci-7
ef-4 ei-2 en-2
fa-8 fe-4 fi-4
ia-3 ic-2 in-8
na-4 ne-3 ni-3

Prefix freqüent de tres lletres:
can-13

Sufix freqüent de tres lletres:
cia-16

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 2 de 3 lletres
- 2 de 5 lletres

Hi ha 5 mots quadrats:
- 4 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
ac-1 acef-1 acefi-2 acefin-5
acefn-1 acein-5 acen-4 acf-1
acfi-1 acfin-2 aci-11 acin-17
acn-8 acç-1 acçefi-1 acçefin-1
aef-1 aefin-3 aefn-1 aei-1
aein-2 aen-2 afi-2 afin-3
afn-1 ai-3 ain-5 an-2
açen-1 açf-1 açfin-3 açfn-1

SOLUCIONS D'AHIR
Tutis: desolat, soledat
Palíndroms: dad
Quadrats: dada o dadà, dodo

Per definicions, veure 'Sobre les dades'