Solucions del 25 de novembre

LLETRES: c + aelmps, PARAULES: 129

Tutis
| escampall

Palíndroms
| cec

Mots quadrats
| caca

Solucions per prefixos
ac
| accés, acme
al
| alcà, alcea, almesc, alpaca
am
| àmec
ap
| aplec
as
| asc, ascla, ascle
ca
| caca, cal, cala, càlam,
| calamac, calc, calca, calcés,
| calé o calè, calessa, call, cal·la,
| calm, calma, cama, camal,
| camall, cama-sec, cama-seca, camell,
| camella, camp, campa, campal,
| cap, capa, capel, capell,
| capella o capellà, capmall, capmàs, capplà,
| capsa, cas, casa, casaca,
| casal, casc, casca, cascall,
| casell, casella, caspa, cassa,
| cassal, cassalla
ce
| cec, cecal, cel, cell,
| cella o cel·la, cep, cepell, cescle
cl
| clac, claca, clam, clamp,
| clap, clapa, clasc, clasca,
| classe, clec, cleca, clepsa
ec
| ecs
es
| esca, escac, escacs, escala,
| escalè, escàlem, escalpel, escama,
| escamp, escampa, escampall, escap,
| escàs, escassa, escassesa
la
| laca
ll
| llac, llaca, llampec, llec,
| llesca
ma
| mac, maca, macell, macla,
| mascla, mascle, masec
me
| mec, meca, melca, mesc,
| mescal, mescla
pa
| en pac de, paca, pallaca, pascal
pe
| pec, pèlec, pesca, pescall
pl
| placa, plec, pleca
sa
| sac, saca, sàmec
se
| sec, seca o secà, secall