Dades del 26 de novembre

LLETRES: o + bilstu, PARAULES: 117
PUNTS: 482, TUTIS: 1 (CAP DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 Σ
b 3 10 9 5 1 1 1 0 0 1 31
i 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5
l 2 3 6 4 1 1 0 0 0 0 17
o 2 8 7 3 0 0 1 0 0 0 21
s 3 8 5 3 1 1 0 0 0 0 21
t 4 5 5 2 3 0 0 0 0 0 19
u 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Σ 16 35 35 18 7 3 2 0 0 1 117
Prefixos de dues lletres:
bi-9 bo-18 bu-4
il-2 io-3
li-2 ll-9 lo-6
ob-6 oi-2 ol-5 oo-1 os-5 ot-2
si-1 so-17 su-3
ti-5 to-13 tu-1
ul-1 us-1 ut-1

Prefix freqüent de tres lletres:
sol-11

Sufixos freqüents de tres lletres:
lot-6 lit-6 los-6

Hi ha 1 tuti de 8 lletres

Hi ha 2 palíndroms:
- 1 de 3 lletres
- 1 de 4 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 3 de 4 lletres
- 1 de 12 lletres

Subconjunts:
bilo-3 bilos-1 bilost-1 bilostu-1
bilosu-1 bilot-6 bio-1 bios-1
biot-5 blo-5 blostu-1 blosu-3
blou-1 bo-1 bos-1 bost-3
bostu-2 bosu-3 bot-2 bou-2
ilo-2 ilos-7 ilost-7 ilostu-2
ilosu-2 ilot-8 ilou-1 io-2
ios-3 iost-3 iostu-1 iot-3
los-7 lost-5 lostu-3 lot-3
lotu-2 os-2 ost-4 ostu-2
osu-2 ot-1 otu-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'