Dades del 27 de novembre

LLETRES: u + aemprs, PARAULES: 127
PUNTS: 639, TUTIS: 3 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 0 2 2 4 2 0 0 1 11
e 1 0 2 3 2 1 0 1 10
m 4 3 4 4 2 5 0 0 22
p 6 6 5 4 2 2 1 0 26
r 3 0 6 4 2 1 0 0 16
s 1 7 15 5 4 1 0 0 33
u 1 3 2 1 2 0 0 0 9
Σ 16 21 36 25 16 10 1 2 127
Prefixos de dues lletres:
am-2 ap-3 ar-4 as-1 au-1
em-2 es-8
ma-7 me-6 mu-9
pa-10 pe-2 pr-4 pu-10
ra-5 re-6 ru-5
sa-6 se-6 su-21
up-1 ur-3 us-5

Prefix freqüent de tres lletres:
sup-6

Sufix freqüent de tres lletres:
ura-13

Hi ha 3 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 8 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 2 mots quadrats de 6 lletres

Subconjunts:
aemprsu-3 aempru-1 aempsu-1 aemrsu-5
aemru-4 aemsu-1 aemu-1 aeprsu-10
aepru-4 aersu-6 aeru-4 aesu-1
ampu-1 amrsu-3 amru-8 amsu-4
amu-1 aprsu-4 apru-8 apsu-3
apu-6 arsu-13 aru-4 asu-1
emprsu-1 emrsu-3 emsu-3 emu-2
eprsu-2 epru-3 epsu-1 epu-1
ersu-3 eru-1 esu-2 mpu-1
mru-2 msu-2 pru-1 psu-1
rsu-1

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'