Solucions del 27 de novembre

LLETRES: u + aemprs, PARAULES: 127

Tutis
| empapussar, serapèum, suprema

Mots quadrats
| rau-rau, rum-rum

Solucions per prefixos
am
| amura, amurar
ap
| aparrussar, apreuar, apurar
ar
| arameu, arreu, arruar-se, àrum
as
| asseure
au
| aura
em
| empapussar, emú
es
| esmús, esmussa, esmussar, espeu,
| espeuar, esprue, espuar, espuma
ma
| mamussar, marramau, marrameu, marreu,
| mau, maurar, màuser
me
| mesura, mesurar, mesurer, mesurera,
| meu, meua
mu
| mur, mura, murar, murmurar,
| mus, musa, musar, museu,
| mussa
pa
| papau, papu o papú, papus, parrup,
| parrupar, parrús, passapuré, pau,
| paüra, pausa
pe
| peruà, peu
pr
| pressura, presura, preu, preuar
pu
| pua, pum, puma, pupa,
| pur, pura, puré, puresa,
| púrpura, pus
ra
| rampeu, rasura, rasurar, rau-rau,
| raure
re
| repeu, repeuar, repussar, resum,
| reu, reuma
ru
| rua o ruà, ruera, rum-rum, rus,
| russa
sa
| sarau, saupa, saur, saura,
| saure, saures
se
| serapeu, serapèum, sèrum, seu,
| seua, seure
su
| suar, suara, suau, suera,
| sueu, suma, sumar, summa,
| summe, súmmum, súper, súpera,
| superar, suprem, suprema, supurar,
| sura o surà, surar, surer, surera,
| surra
up
| upa
ur
| urea, urpa, urpar
us
| usar, usura, usurer, usurera,
| usurpar