Dades del 30 de novembre

LLETRES: i + antuv, PARAULES: 74
PUNTS: 363, TUTIS: 6 (1 DE PERFECTE)

Graella:
_3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 Σ
a 3 5 1 2 0 1 0 0 12
i 2 3 2 2 1 2 1 0 13
n 3 4 3 1 0 0 1 0 12
t 3 8 2 3 2 1 0 0 19
u 0 0 0 2 1 0 0 0 3
v 3 4 0 1 2 3 1 1 15
Σ 14 24 8 11 6 7 3 1 74
Prefixos de dues lletres:
ai-3 an-4 au-1 av-4
ia-2 in-9 iu-1 iv-1
na-4 ni-6 nu-2
ta-2 ti-12 tu-5
un-3
va-1 vi-9 vu-5

Prefix freqüent de tres lletres:
tit-8

Sufixos freqüents de tres lletres:
ina-6 iva-6

Hi ha 6 tutis:
- 1 de perfecte
- 1 de 7 lletres
- 2 de 8 lletres
- 1 de 9 lletres
- 1 de 10 lletres

Hi ha 4 palíndroms:
- 3 de 3 lletres
- 1 de 5 lletres

Hi ha 4 mots quadrats:
- 3 de 4 lletres
- 1 de 6 lletres

Subconjunts:
ai-3 ain-5 aint-13 aintu-3
aintuv-6 aintv-6 ainu-2 ainuv-1
ainv-1 ait-3 aitu-1 aituv-2
aitv-2 aiuv-1 aiv-5 in-1
int-2 intu-3 intv-1 inu-1
inuv-1 inv-1 it-3 itu-3
ituv-1 itv-1 iuv-2

Per definicions, vegeu 'Sobre les dades'